« Najít podobné dokumenty

Obec Krasíkovice - Informace ke schválenému rozpočtu na rok 2021 a výhledu rozpočtu na roky 2021-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krasíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace ke schválenému rozpočtu na rok 2021 a výhledu rozpočtu na roky 2021-2023
Dobrovolný svazek obcí SOMPO
Roučkovice 63,395 01 Pacov
IČ: 07831137; www.sompo-dso.cz
___________________________________________________________________________
<br>
V Pacově dne 25.6.2021
<br> Zveřejnění informací týkajících se Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2021,Střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023,Závěrečného účtu DSO SOMPO 2020 na úřední desce obce,městysu a města
tímto bychom Vás chtěli požádat o zveřejnění informace ohledně
<br> Schváleného rozpočtu DSO SOMPO pro rok 2021,schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí
<br> Schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023,schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí
<br> Závěrečného účtu DSO SOMPO za rok 2020,schváleno 24.6.2021 Členskou schůzí
<br> Tato povinnost k uveřejnění vychází ze zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Žádáme tedy o zveřejnění těchto informací <.>
<br> · Schválený rozpočet byl zveřejněn dne 25.6.2021 v elektronické podobě na stránkách
<br> https://www.sompo-dso.cz/
· Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO SOMPO 2021-2023 byl zveřejněn dne 25.6.2021 v elektronické podobě na stránkách
<br> https://www.sompo-dso.cz/
Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2020 byl zveřejněn dne 25.6.2021 v elektronické podobě na stránkách https://www.sompo-dso.cz/
· V listinné podobě jsou tyto dokumenty k nahlédnutí v kanceláři starosty Města Černovice,Mariánské nám.718,394 94 Černovice <.>
_____________________________________________________________________________________________________
Předseda svazku: Mgr.XXX XXXXXX,tel.: XXX XXX XXX,e-mail: info@sompo-dso.cz

Načteno

edesky.cz/d/4738711


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krasíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz