« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Veřejná sbírka - Finanční pomoc obcím a lidem zasaženým tornádem dne 24. 6. 2021 (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyhlášení [0,01 MB]
Obec Horní Újezd
<br> v y h | a s u j e veřejnou sbírku:
<br> Účel veřejné sbírky: „Finanční pomoc obcím a lidem zasaženým tornádem dne 24.6.2021“ <.>
<br> Zahájení sbírky: 30.6.2021
<br> Ukončení sbírky: 21.9.2021
<br> Způsob: pokladnička č.1 — obecní úřad
<br> pokladnička č.2 —- prodejna Hruška
<br> Horní Újezd dne 29.6.2021
<br> ing.XXXXX XXXXXX,starosta
osvědčení sbírky [0,02 MB]
_bf „ff-á- W;;,iýáš/Žf/x/ay
<br> KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBECKÉHO KRAJE 530 02 Pardubice,Komenského nám.125,“či 466 02 163,gwwwpardubickykrajcz Odbor organizační a právní a krajský živnostenský úřad,Oddělení vnitřních věcí
<br> Sp.zn.: SpKrÚ 52203/2021 OOPKŽÚ OVV V Pardubicích dne 28.6.2021 :KrÚ 5220612021 Vy řizujze Bc.Věra Nováková
<br> OSVĚDČENÍ
<br> o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky
<br> KU PAXOOYZZCB
<br> Krajský úřad Pardubického kraje,odbor organizační a právní a krajský Živnostenský úřad,osvědčuje dle ustanovení 5 4 odst.1 zákona č.117/2001 Sb <.>,o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách),právnické osobě:
<br> Název: Obec Horní Újezd Sídlo: Horní Ujezd 1,570 01 Litomyšl IČO: 00579521
<br> že oznámení o konání veřejné sbírky splňuje náležitosti die ustanovení g 5 zákona o veřejných sbírkách a krajský úřad neshledal důvody proto,že sbírku nelze konat <.>
<br> Účel veřejné sbírky: Finanční pomoc obcím a lidem zasaženým tornádem dne 24.6.2021 <.>
<br> Oznámení bylo přijato dne: 28.6.2021
<br> Datum zahájení sbírky: dnem následujícím po doručení osvědčení
<br> Datum ukončení sbírky: 21.9.2021
<br> Území,na němž se bude sbirka konat: Ceská republika
<br> Způsoby provádění sbírky: o pokladničkami
<br> Osoba oprávněná jednat ve věci sbírkyjménem právnické osoby: lng.XXXXX XXXXXX
<br> Celkově vyúčtování sbírky bude předloženo krajskému úřadu do tří měsíců po ukončení sbírky <.>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXX vedoucí oddělení vnitřních věcí elektronicky podepsáno

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz