« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Výpis usnesení ze ZO H. Bojanovice č.4/2021 ze dne 28.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

usneseni-79a36.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br> 1
<br>
<br> Výpis
usnesení
<br> ze zasedání Zastupitelstva obce H.Bojanovice č.4/2021
ze dne 28.6.2021
<br>
<br>
<br>
Zastupitelstvo obce Horní Bojanovice schvaluje:
- zapisovatele Háčkovou Irenu,ověřovatele zápisu ve složení: XXXXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX a návrhovou komisi ve
složení: Prokeš Zbyněk,XXXXX XXXXXXXX
- program jednání
- žádosti na prodej:
Pozemek p.č.1570/161 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 782m2
Pozemek p.č.1570/162 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 795m2
Pozemek p.č.1570/163 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 884m2
Pozemek p.č.1570/138 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 766m2
Pozemek p.č.1570/141 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 787m2
Pozemek p.č.1570/146 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 811m2
Pozemek p.č.1570/149 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 774m2
Pozemek p.č.1570/152 a 1570/182 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 746 a 6m2
Pozemek p.č.1570/155 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 749m2
Pozemek p.č.1570/147 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 957m2
Pozemek p.č.1570/168 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 729m2
Pozemek p.č.1570/144 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 729m2
Pozemek p.č.1570/140 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 685m2
Pozemek p.č.1570/139 v k.ú.Hor.Bojanovice o výměře 649m2
- smlouvu a pověřuje starostu obce k podpisu smluv se schválenými uchazeči.Cena za 1m2 bude 1220Kč a platby a ostatní
podmínky se budou řídit smlouvou o smlouvě budoucí a dále kupní smlouvou
- Zřízení řádného úvěru na zbudování inženýrských sítí v lokalitě Za Dvorem II.etapa ve výši 5.000.000Kč u Komerční
banky
- prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.2 v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od
1.7.2021 do 30.06.2022 <.>
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.4 v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od
1.7.2021 do 30.06.2022
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.5 v budově Podporovaného bydlení č.p.254 na dobu určitou od
1.7.2021 do 30.06.2022
Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem obecního bytu č.6 v budov...

Načteno

edesky.cz/d/4738363

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz