« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Rozpočtové opatření ze dne 28.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření ze dne 28.6.2021
Rozpočtové opatření projednané v Radě městského obvodu Nová Bělá
dne 28.6.2021 usn.č.586 /54
<br> ______________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
Příjmy
Z v y š u j í se ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – Covid-19
<br> Pol.4116,ÚZ 13018 o 47 tis.Kč
<br>
<br> Z v y š u j í se příjmy z pronájmu nebytových prostor (sál DPS)
<br> § 3613,pol.2132 o 30 tis.Kč
<br>
<br> Z v y š u j í se příjmy z nájmu pozemků
<br> §3639,pol.2131 o 53 tis.Kč
<br>
<br> Z v y š u j í se neinvestiční převody mezi městem a městským obvodem- finanční vypořádání
<br> za rok 2020
<br> § 6330,pol.4137,ÚZ 6402,org.506 o 64 tis.Kč
<br>
<br> S n i ž u j e se financování – finanční vypořádání 2020
<br> Pol.8115 o -64 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Výdaje
<br>
Z v y š u j í se výdaje na výkon sociální práce v souvislosti s COVID-19
<br> § 4399,pol.5011,ÚZ 13018 o 35 tis.Kč
<br> § 4399,pol.5031,ÚZ 13018 o 9 tis.Kč
<br> § 4399,pol.5032,ÚZ 13018 o 3 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Z v y š u j e se rozpočtová rezerva na běžné výdaje
<br> § 6409,pol 5901,ÚZ 1 o 83 tis.Kč
<br>
<br>
<br> Příjmy se zvyšují o 130 tis.Kč
<br> Výdaje se zvyšují o 130 tis.Kč
<br>
Správce rozpočtu
<br> XXXX XXXXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4737856

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz