« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o záměru prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce Rokytá p.č. 839_11196-2_D.R.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (659.59 kB)
Obec Rokytá
Horní Rokytá3s,295 01 Mnichovo Hradiště
<br> telefon:777328808,e-mail:*@*uo*^*eo;,ffi##@,IDdatovéschránky:e8nb5fn
<br> Rokytá dne 10.6.202I
<br> č1.: zaatzozt
<br> oznámení o záméra obce
prodat nemovitý majetek ve vlastnictví obce
<br> OBEC ROKYTÁ
v souladu ust.§ 39 odst.I) zákonaó.12812000 Sb <.>,o obcích,ve znénípozdějších předpisů <,>
<br> zveřejňuje svůj záměr
<br> PRoDAT
<br> pozemek p.č.839/1 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 148 m2
pozemek p.ě.1 19612 v k.ú.Dolní Rokytá o výměře 36 m2
<br> Mapka ze schváleného geometrického plánu č.350 - I7l202l s vyznaěením předmětných
pozemků tvoří přílohu tohoto záméru <.>
<br> Zastupitelstvo obce Rokytá bude o prodeji uvedených nemovitostí rozhodovat na svém
zasedání dne 28.6.202l od 18:00 hodin <.>
Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnouzpředložených nabídek <.>
<br> XXXXXXX XXXXX
starosta obce Rokytáv.r <.>
<br> Zveřejněno: Ií.6.202I
Sejmuto:
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce obce Rolqltá <,>
<br>
<br> Seznam souřadnic (S-JTSK) :
Souřadnice pro zápis do KN
čís]o bodu y x kk poznámka
221-1,6 1023'1 6.32 99'1552.12 B kolík
245_309
260-3033
260-303B
1
<br> 1 02402,49 997514,09 3 hřeb
'702382.49 99'7548.09 3 kolík
102312,L0 991568.14 3 kolik
'lo23'l 9,09 99'7554.84 3 hřeb
<br> 'e
<br> 808
<br> 199
<br> 813
<br> t\F

Načteno

edesky.cz/d/4736771


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz