« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Č.06/2021
<br> Usnesení ze 6.veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov konaného dne 24.6.2021 od 19.00 hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluje:
<br> 1) Nákup nové komunální techniky určené k rychlejšímu & snadnějšímu úklidu a nakládání posečené trávy.Zací traktor S výškovým výsypem byl vyzkoušen,tak jak bylo požadováno za účasti většího počtu zas- tupitelů <.>
<br> 2) Navýšení cen za pronájem sálu a místního pohostinství :
<br> Pronájem občanům jiných obcí : ANO,XXXX : X XXX,- Kč/sál + X XXX Kč/pohostinství Pronájem občanům obce Potvorov : ANO,XXXX : X XXX,- Kč/sál + X XXX Kč/pohostínství 3) Zrušení smlouvy na platby za roční pronájem ( 2 400 Kč) tzv.klubovny za účelem zřízení posilovny <.>
<br> 4) Nákup nové chladničky do místního pohostinství <.>
<br> Bere na vědomí :
<br> 1) Pozvání na Slavnostní sousedské posezení <.>
<br> 2) Informaci o dokončení vnitřních úprav místního pohostinství odsouhlasené 20 na 3.veřejném zasedání ZO <.>
<br> Dne 24.6.2021
<br> Zagsal : XXXXXX Pčnkavová Ověřil : Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2021 Sejmuto dne : 13.7.2021
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení :
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 27.6.2021 do : 13.7.2021

Načteno

edesky.cz/d/4733798

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz