« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Usnesení č. 21 zastupitelstva obce Dolní Životice ze dne 21.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 21 z 21.6.2021
USNESENÍ č.21
<br> ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice konaného dne 21.6.2021 v 18.00 hodin
v sokolovně v Dolních Životicích
<br> I.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
<br> 1.Kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce <.>
2.Žádost Dolní Životice o poskytnutí návratné finanční
<br> výpomoci na výměnu kotle na pevná paliva za kondenzační kotel ve výši 200 tis Kč <.>
3.Žádost Dolní Životice o poskytnutí
<br> finanční výpomoci na výměnu kotle na pevná paliva za kotel na biomasu ve výši 200 tis
Kč <.>
<br> 4.Žádost Dolní Životice o poskytnutí návratné
finanční výpomoci na výměnu kotle na pevná paliva za kondenzační kotel ve výši 135 tis
Kč <.>
<br> 5.Žádost Dolní Životice o poskytnutí návratné finanční
výpomoci na výměnu kotle na pevná paliva za kondenzační kotel ve výši 135 tis Kč <.>
<br> 6.Zápis z vyhodnocení nabídek na zakázku „Rekonstrukce a stavební úpravy objektu č.p <.>
138 v Dolních Životicích“ <.>
<br> 7.Zápis z vyhodnocení nabídek na zakázku „Úprava vstupu a příjezdové cesty k Mateřské
škole Dolní Životice“ <.>
<br> 8.Žádost Základní školy a Mateřské školy Dolní Životice,příspěvkové organizace o
schválení výjimky z počtu žáků ve třídě v roce 2021/2022 <.>
<br> 9.Žádost Pavla Esslera o opětovné projednání žádosti o odkoupení části pozemku p.č.58/2
10.Šest nabídek na odkup hasičského vozidla AVIA A31 na nabídkovou cenu schválenou
<br> zastupitelstvem obce 10.000 jsou obdržené nabídky v rozsahu 12.000 - 25.000 Kč <.>
<br> II.Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> 1.Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Dolní Životice na výměnu kotle na pevná paliva za kondenzační kotel ve výši 200 tis Kč a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy._______________________________
<br> 2.Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Dolní Životice na výměnu kotle na pevná paliva za kotel na biomasu ve výši 200 tis Kč a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy._______________________________
<br> 3.Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Dolní Život...

Načteno

edesky.cz/d/4732729

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz