« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Rozpočtové opatření č.6/2021 b)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č.6/2021 b)
4.9 Zastupitelstvu MČ Brno-jih 14.zasedání Z8/014 dne 24.06.2021
<br> Věc: Rozpočtové opatření č.6/2021 b) Komentář:
<br> Předmětem rozpočtového opatření je navýšení rozpočtu na straně příjmů,a to sice o:
<br> - neinvestiční přijatý transfer od města — 20% zprodeje majetku města Brna za rok 2020 a kompenzace místního poplatku zpobytu za 4.čtvrtletí 2020 vrámci finančního vypořádání; daň z příjmů za rok 2020 za HČ rVHČ; zapojení Íinancování ÚZ 73 ORJ 220 poskytnutého v roce 2020 zMMB na opravu účelových komunikací a ponechaného ZMB Z8/27 MČ Brno-jih k využití; převod zbylé části výsledku hospodaření za rok 2020 z vedlejší hospodářské činnosti do rozpočtu MČ Brno-j ih na financování investičních akcí bytového odboru; navýšení financování k finančnímu vypořádání roku 2020 na vratky nevyčerpaných částí dotací <.>
<br> Na straně výdajů se jedná o povýšení položky na:
<br> — navýšení finančních prostředků V rámci finančního vypořádání roku 2020 na vratku nevyčerpané části dotace na volby a SPOD poskytnuté v roce 2020; navýšení investiční položky na rekonstrukce modernizace,technické zhodnocení a výstavbu bytového fondu z finančních prostředků VHČ vedených pod ÚZ 400; navýšení položky daně z příjmů za rok 2020— pouze hlavní činnost; snížení příspěvku na provoz zřízeným PO,kdy tyto organizace mají vysoké zůstatky rezervních fondů,přičemž veškeré větší opravy a investice jsou součástí již schváleného nebo upraveného rozpočtu MČ Brno—jih a u PO by finanční prostředky v takové výši jak bylo původně navrženo a schváleno neměly využití,následný přesun těchto finančních prostředků na investiční akci „ZŠ Tuháčkova — rekonstrukce kotelny v budově Tuháčkova 39“ a na opravu účelové komunikace při MŠ Záhumenice; navýšení položky nespecifrkovaných rezerv a ostatní přesuny mezi položkami rozpočtové skladby dle potřeb a požadavků ÚMČ Brno—jih <.>
<br> Proiednáno v RMČ Brno-jih:
<br> RMČ Brno-jih RO č.6/2021 b) odsouhlasila na 73.schůzi R8/073 konané dne 09.06.2021 a postoupila tento m...

Načteno

edesky.cz/d/4732396

Meta

Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz