« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 15.6.2021 Spiszn.: OW2139/2021-Tisj Č.j.: OV/13656/21Tisj Vyřizuje: J iří Tišer E-mail: podatelna©kralovicecz Tel.: 373 300 270 Datum: 23.6.2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA STANOVENÍ
<br> PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako správní orgán příslušný podle 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh,který podal
<br> ROBSTAV k.s <.>,IČO 27430774,Mezi vodami č.p.205/29,Praha 4-M0dřany,143 00 Praha 412
<br> (dále jen "navrhovate1"),podle % 77 odst.1 písm.c) a 577 odst.5 zákona o silničním provozu a % 172 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
<br> s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br> komunikace: silnice 111/201 37 a III/206 2
<br> v místě: obec Bílov,Potvorov a Sedlec; viz příloha „situace dopravního značení“ termín: 2.7.2021 - 21.8.2021 důvod: úplná uzavírka úseku silnice 1111201 37 mezi obcemi Bílov a Sedlec souvislosti
<br> s realizací stavebního záměru „111/201 37 Bílov-Sedlec — oprava“,dopravní značení uzavírky a Objížďky dopravní značení: viz příloha „situace dopravního značení“
<br> Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
<br> 1.Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního správního úřadu o povolení úplně uzavírky dotčené silnice spis.zn.OVI2130/2021-Tisj (dále jen "rozhodnutí") <.>
<br> 2.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,technickou normou ČSN EN 12899—1 a technickými podmínkami TP 65 "Zásady pro dopravní značení na
<br> Č.j.OV/l3656/2...

Načteno

edesky.cz/d/4731246

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz