« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Usnesení č. 16 ze zasedání ZO Světec ze dne 16.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č. 16 ze zasedání ZO Světec ze dne 16.6.2021
Zasedání ZO Světec,kona pě dne 16.06.2021 od 17.00 XXX do XX.XX hod Světec,Zámek X
<br> Návrhová komise ve složení:
<br> p.MVDr.XXXXX XXXXXXXX,lng.XXXXXXXXX XXXXXXX,Mgr.Petr
<br>.<.>
<br> Kollár překontrolovala prezenční listinu a konstatovala,ze je přítomno 7 členů ZO z celkového počtu 9 členů ZO
<br> Omluven: p.Fišer,p.lng.Hlaváč
<br> Upravená verze dokume osobních údajů podle 5101/
<br> ritu z důvodu dodržení
<br> USNESENÍ č.16
<br> přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů v platném znění
<br> Zastupitelstvo obce projetí nalo a schválilo
<br> l <.>
<br> 2 <.>
<br> 3 <.>
<br> Návrhovou komisi Mgr.XXXX XXXXXX Ověřovatelé zápisu p.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Navržený pořad jed ní zasedání
<br> ie složení p.MVDr.XXXXX XXXXXXXX,lng.XXXXXXXXX XXXXXXX <,>
<br> zapisovatelku
<br> p.Ing.Andreu Kabelkovou,p.Jiřího Plevu <,>
<br> u ZO č.16
<br> Prodej p.p.č.137/16 o výměře 257m2 k.ú.Chotějovice a p.p.č.137/10 o výměře l3lm2
<br> k.ú.Chotějovice za ané na LV
<br> katastrální pracoviš XY bytem Bílina,sestavením a pod; za vyhotovení znalec Prodej p.p.č.270/2
<br> pro Ustecký kraj,katastrální pracoviště Teplice o výměře 14 m2
<br> do společného jmě znaleckého posudku Ke kupni ceně bude Prodej p.p.č.185/1 pro Ústecký kraj,14/2013,p.p.č.185 Světec,za cenu ( a podpisem kupní znaleckého posudku Prodej p.p.č.185/1 pro Ustecký kraj,14/2013,p.p.č.185 Světec,za a podpisem kupn znaleckého posudku Prodej p.p.č.195/ pro Ustecký kraj <,>
<br> katastrální pracoviště Teplice <,>
<br> katastrální pracoviště Teplice,/ 38 cenu dle znaleckého posudku.ZO pověřuje starostku obce sestavením
<br> katastrální pracoviště Teplice <,>
<br> 10001 vedené u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj,ě Teplice za účelem přičlenění kvlastnim nemovitostem panu za cenu dle znaleckého posudku.ZO pověřuje starostku obce isem kupní smlouvy.Ke kupní ceně bude připočtena cena kého posudku
<br> ců.Chotějovice zapsané na LV 10001 vedené u Katastrálního úřadu
<br> za účelem zřízení garáže í manž...

Načteno

edesky.cz/d/4730777

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz