« Najít podobné dokumenty

Obec Světec - Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Obec Světec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Světec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření č. 2/2021 - Obec Světec
Obec Světec,lČO 00266612 KEO4 1.0.14 unooe
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené: rozpočtové opadání č.212021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočt :
<br> Příjmy Par Po! orgi orgz N+Z+Uz ZJ F ůvodní hodnota Změna Po změně Název 1334 0,00 548,10 548,10 Odvody za odnětí půdy ze 1381 29 349.98 24 965,28 54 315,26 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí Celkem za Par: 29 349.98 25 513,38 54 863,36 3722 2212 0,00 10 000.00 10 000,00 Sankčni platby přijaté od jiných subjektů Celkem za Par: 3722 0,00 10 000,00 10 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů Přfjmy celkem 29 349,98 35 513,38 64 863,36 „___—„__— i __ ___—___——_——-————'——_ Výdaje Par Po! orgi orgz N+Z+Uz ZJ Důvodní hodnota Změna Po změně Název 3639 5137 0,00 32 000,00 32 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3639 5139 0.00 24 965,28 24 965,28 Nákup materiálu jinde nezařazený 3639 5171 1 146 349,98 -78 000,00 1 068 349,98 Opravy a udržování 3639 6121 121 000,00 46 000,00 167 000,00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX X XXX XXX,98 24 965,28 1 292 315,26 Komunální služby a územní rozvoj 3722 5169 640 000.00 10 000,00 650 000,00 Nákup ostatnich služeb Celkem za Par: 3722 640 000.00 10 000,00 650 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 5169 330 000,00 548,10 330 548,10 Nákup ostatních služeb Celkem za Par: 3745 330 000,00 548,10 330 548,10 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 5167 10 000,00 10 000,00 20 000,00 Služby školení a vzdělávání 6171 5169 400 000.00 -10 000,00 390 000,00 Nákup ostatnich služeb Celkem za Par: 6171 410 000,00 0,00 410 000,00 činnost místní správy Výdaje celkem 2 647 349,98 35 513,38 2 682 863,36 Změna závazných ukazatelů Příjmy XXX XXX orgl orgz Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 15 7611279,10 25 513,38 15 786 792,48 3722 XXXX XXXXX XXXXX 0,00 10 000,00 10 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy celkem 15 761 279,10 35 513,38 15 796 792,48 Výdaje Par Po: orgl orgz ifůvodní Změna Po změně Název 3639 XXXX XXXXX XXXXX 1 83134...

Načteno

edesky.cz/d/4730776


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Světec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz