« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na VPÚK, ul. Žlutá, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0153093_20_15_Pril._vykres_c._C.1.4A__Zluta_fixed_-24.6.21.pdf
R4,00
<br> 3
<br> <,>
<br> 5
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 2
<br> <,>
<br> 4
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> 5
<br> <,>
<br> 0
<br> 0
<br> LEGENDA:
<br>
2021-06-24T07:27:09+0200
<br>
2021-06-24T08:09:28+0200
eSpis f5fd1fd88427298908c7a85d514c92eb6b6a5d73
0153093_20_15_Zluta_VPUK_OOP-24.6.21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0153093/2020/15 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0329115/2021/ZAV TEL./E-MAIL: 542 174 755/zavadil.miroslav@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové
<br> komunikaci,ulice Žlutá,Brno
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> podle ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní
<br> úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci,ulice Žlutá,Brno <,>
<br> formou výkresu číslo „C.1.4A“,s názvem „SITUACE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ – UL.ŽLUTÁ“,objekt „C.1
<br> SO 100 Komunikace a zpevněné plochy“,pod názvem zakázky (díla) „Obytný soubor „Duhová pole“ –
<br> Dodatečné povolení parkovacích stání“,investor: „Residence Brno spol s.r.o <.>,Novoměstská 2170/1c <,>
<br> 620 75 Brno“,stupeň projektové dokumentace „Dodatečné povolení stavby“,zpracovatel „Atelier DPK
<br> a.s <.>,Šumavská 15,602 00 Brno“,datum „12/2019“,formát „3 x A4“,stupeň „DSP + PDSP“,měřítko
<br> 1:500,s dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu -
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,s vydáním vyjádření pod č.j.:.j.: KRPB-
<br> 167234-...

Načteno

edesky.cz/d/4730136

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování   Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz