« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Zveřejnění záměru pachtu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

CS_Brno_Jinacovice.pdf
Magistrát města Brna,Majetkový odbor S
<br> B R N O
verze 2_prehledka,A4_Cyklo_JinKur_prehledka_v1.dgn,MO MMB,8.2.2021 Kubíček
<br> k.ú.Komín
<br> k.ú.Rozdrojovice
<br> Cyklostezka - úsek R1 - přehledka1k.ú.Kníničky
k.ú.Bystrc
<br> měřítko 1:5500
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 5
6
<br> 7
<br> 8
<br> 9
10
<br> 11
<br> 12
<br> k.ú
<.> K
<br> nín
ičk
<br> y
<br>
<br> 1654/89
<br> 1654/89
<br> 3261
<br> 3263
<br> 32
65
<br> 32
67
<br> 32
69
<br> 658/251
<br> 655/46
<br> 655/47
<br> 655/48
<br> 655/1
<br> 655/3
<br> 655/6
<br> 658/135
<br> k.ú.Kníničky
<br> k.ú.Rozdrojovice
<br> hranice trvalého záboru
cyklostezky
<br> hranice dočasného záboru cyklostezky
<br> Magistrát města Brna,Majetkový odbor S
<br> B R N O
<br> měřítko 1:500
<br> Lokalita - Cyklostezka - úsek R1 - výkres 2
<br> verze 2_vyk02,A4_Cyklo_JinKur_vyk02_v2.dgn,MO MMB,8.2.2021 Kubíček
<br> k.ú.Bystrc
<br> Legenda:
<br> Vlastníci pozemků:
<br> Statutární město Brno
<br> Předmět dispozice - pronájem/věcné břemeno:
<br> JMK - trvalý zábor
<br> JMK - dočasný zábor
<br>
<br> 2
9
7
3
<br> 2967/1
<br> 65
8/
<br> 28
0
<br> 658/284
<br> 6
5
8
/
2
8
5
<br> 658/251
<br> 655/40
<br> 655/41
<br> 655/42
<br> 65
5/
<br> 43
<br> 65
5/
<br> 44
<br> 655/46
<br> 655/145
<br> 655/5
<br> 655/6
<br> 658/135
<br> 6
5
6
<br> k.ú.Rozdrojovice
k.ú.Komín
<br> Magistrát města Brna,Majetkový odbor
S
<br> B R N O měřítko 1:500
<br> úsek R1 - výkres 3
Lokalita - Cyklostezka
<br> verze 2_vyk03,A4_Cyklo_JinKur_vyk02_v3.dgn,MO MMB,8.2.2021 Kubíček
<br> Legenda:
<br> Vlastníci pozemků:
<br> Statutární město Brno
<br> Předmět dispozice - pronájem/věcné břemeno:
<br> JMK - trvalý zábor
<br> JMK - dočasný zábor
<br> hranice trvalého záboru
cyklostezky
<br> hranice dočasného záboru cyklostezky
<br>
<br> 2
9
7
3
<br> 2967/1
<br> 658/277
<br> 658/278
<br> 658/279
<br> 658/131
<br> 658/132
<br> 658/133 658/153
<br> 65
5/
<br> 44
<br> 655/45
<br> 658/148
<br> 658/150
<br> 655/53
<br> 655/138
<br> 65
5/
<br> 139
<br> 65
5/
<br> 140
<br> 655/141
<br> 65...
Prilohy_1_2_3_pacht_sml.pdf
Příloha č.1
<br> červen 2021
<br> Pachtovní smlouva č.4321030168
<br>
<br> Brno - město
<br> k.ú.Bosonohy
<br> část parcela KN podlom.výměra (ha) LV druh poz <.>
1494 0,2839 10001 lesní pozemek
1496 0,0492 10001 lesní pozemek
1762 1 0,0665 10001 lesní pozemek
1764 0,1463 10001 lesní pozemek
2143 1 0,0215 10001 lesní pozemek
2144 4 0,0529 10001 lesní pozemek
2151 3 0,0171 10001 lesní pozemek
2162 67 0,0015 10001 lesní pozemek
2164 2 0,0009 10001 lesní pozemek
2164 4 0,0161 10001 lesní pozemek
2574 0,1253 10001 lesní pozemek
2575 0,2257 10001 ostatní plocha
<br> č.2594 1 18.8548 10001 lesní pozemek
2595 0,1050 10001 ostatní plocha
2620 1 0,5426 10001 lesní pozemek
2624 0,2640 10001 lesní pozemek
3063 0,2408 10001 ostatní plocha
3064 19,1162 10001 lesní pozemek
3093 0,3707 10001 lesní pozemek
3094 4 0,0082 10001 lesní pozemek
3098 2 0,0144 10001 lesní pozemek
3105 1 0,2171 10001 lesní pozemek
3122 1 0,3333 10001 ostatní plocha
3123 21,5973 10001 lesní pozemek
3124 1 0,1858 10001 lesní pozemek
3125 2 0,3882 10001 lesní pozemek
3138 0,8889 10001 lesní pozemek
3149 4 0,1010 10001 lesní pozemek
3234 2,2231 10001 lesní pozemek
3240 1 0,5273 10001 lesní pozemek
3240 2 0,1417 10001 lesní pozemek
3252 2 0,3016 10001 ostatní plocha
3252 12 0,0417 10001 lesní pozemek
3254 1,7668 10001 lesní pozemek
3283 1 2,8620 10001 lesní pozemek
3283 2 0,0001 10001 lesní pozemek
3399 0,7178 10001 lesní pozemek
<br> k.ú.Bosonohy - pokračování
<br> část parcela KN podlom.výměra (ha) LV druh poz <.>
3405 0,1736 10001 lesní pozemek
3476 2,7441 10001 lesní pozemek
3482 1 10.1362 10001 lesní pozemek
3537 0,3741 10001 lesní pozemek
3545 0,0450 10001 lesní pozemek
3655 0,0195 10001 lesní pozemek
<br> 57,3188
<br>
<br> Brno - město
<br> k.ú.Brněnské Ivanovice
<br> parcela KN podlom.výměra (ha) LV druh poz <.>
7 3 0,2171 10001 lesní pozemek
91 11 0,0289 10001 orná půda
96 2 0,0963 10001 lesní pozemek
96 3 0,1193 10001 lesní pozemek
96 10 0,0262 10001 lesní pozemek
97 1 0,2269 10001 lesní pozemek
98 ...
Zverejneni_-_pacht_pozemku.pdf
MMB/0329094/2021 - Po
<br>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB
<br>
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout nebo propachtovat pozemek
<br>
V souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v platném znění zveřejňujeme
<br> po dobu 15-ti dnů záměr statutárního města Brna:
<br> Záměr pachtu pozemků a staveb,které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna,a které jsou uvedeny
<br> v příloze tohoto zveřejnění,společnosti Lesy města Brna,a.s
<br> Informace o uvedeném záměru pachtu pozemků a staveb Vám poskytne Ing.XXXXX XXXX <,>
<br> pracovník Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství MMB,Kounicova 67,601 67
<br> Brno,IV.patro,dv.č.411,tel.: 542174018,pohl.tomas@brno.cz <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
JUDr.XXXXX XXXXXXX
vedoucí Odboru vodního a lesního
hospodářství a zemědělství
<br>
<br>
<br>
2021-06-24T08:51:36+0200
JUDr.XXXXX XXXXXXX dXXdXXXXXXXcaXcXaXXXXXedfXXXdfXXXXXXeXad

Načteno

edesky.cz/d/4730135

Meta

Pronájem   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz