« Najít podobné dokumenty

Město Brno - nabídka startovacích bytů červen/červenec 2021 Stamicova, Dukelská, Vlhká, Křenová, Orlí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

nabidka_ke_zverejneni.pdf
Č.j.MM B/0317433/2021
<br> Statutární město Brno - Bytový odbor Magistrátu města Brna na základě pravomoci svěřené usnesením R7l161.schůze Rady města Brna,konané dne 14.3.2018,a dle čl.4 Statutu startovacího bytu,který tvoří přílohu č.2 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku města Brna
<br> zveřejňuje
<br> NABÍDKU STARTOVACÍCH BYTÚ
<br> V domě Vlhká 22: Brno
<br> byt č.16 o velikosti 2+1 v 5.nadzemním podlaží o ploše 74,6 m2 + sklep 2,6 m2
<br> V domě Orlí 7,Brno
<br> byt č.16 o velikosti 2+1 v 5.nadzemním podlaží o ploše 74,98 m2
<br> V domě Stamicova 11,Brno
<br> byt č.48 o velikosti 1+1 ve 4.nadzemním podlaží o ploše 48,39 m2 + sklepní kóje 1,32 m2
<br> V domě Dukelská třída 88,Brno
<br> byt č.3 o velikosti 1+kk ve 2.nadzemním podlaží o ploše 39,20 m2 + sklepní kóje 0,80 m2
<br> V domě Křenová 76,Brno
<br> byt č.3 o velikosti 1+kk ve 2.nadzemním podlaží o ploše 35,5 m2 + sklep 5,6 m2
<br> Startovacim bytem je byt v domě v majetku města Brna,který je vzhledem k velikosti určen k bydlení mladých maximálně 5členných rodin,u nichž ie předpoklad,že si budou schopny neipozděii do uplynutí doby náimu obstarat iině bydlení <.>
<br> Žadatelem o startovací byt mohou být manželé,reqistrovaní partneři a nesezdané partnerské páry,splňuiící podmínky pro pronájem obecního bytu:
<br>.žadatelé musí být zletilí <,>
<br>.žádný z žadatelů v ČR nevlastní bytový či rodinný dům nebo byt,ani není vjeho prospěch zřízeno věcné právo užívání takové nemovité věci,pokud neprokáže,že je ze závažných důvodů nemůže užívat <,>
<br>.žádný z žadatelů není nájemcem bytu,pokud neprokáže,že je vzhledem k finanční a sociální situaci nevyhovující,žádný z žadatelů neužívá protiprávně byt či nebytový prostor k bydlení,žádný zžadatelů v dosud užívaném bytě nedluží na nájemném z bytu a za služby spojené s nájmem bytu včetně příslušenství,hrubě neporušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem neporušuje podmínky nájemní smlouvy <,>
<br>.žádný z žadatelů nedluží za užívání bytu v majetku města Brna,...

Načteno

edesky.cz/d/4730134


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz