« Najít podobné dokumenty

Město Brno - Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na MK III. třídy, ul. Srbská, Brno

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

0530601_20_8_Pril._schema_1_Srbska-24.6.21.pdf
Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> spol.s r.o <.>
<br> kontakt :
<br> obsah schématu :
<br> místo akce/název :
<br> číslo schématu :
<br> číslo objednávky / datum :
<br> KONTROLOVAL : Ing.XXXXXXXX XXXX
<br> VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
<br> BRNO,ul.Srbská
Zajištění svozu odpadu - V12a
<br> 1
<br> č.o.200545
21.1.2021
<br> SIGNEX,spol.s r.o <.>,Holzova,138,627 00 Brno
<br> Tel.: 545 226 021-4,mistr: tel.: 602 58 23 25
Služba mimo pracovní dobu: tel.: 602 571 312
email: signex@signex.cz
<br> www.signex.cz
<br> VYPRACOVAL : Ing.XXXXXX XXXXX
<br> Navržené trvalé DZ : Stávající DZ : Stávající DZ zrušit:
<br> Srbská
7 <,>
<br> 0
10,0
<br> 2 <,>
0
<br> Podzemní kontejnery
<br> V 12a 10,0/2,0m
INSTALOVAT
<br> Navržené VDZ :
<br> Stávající VDZ :
<br> Legenda značení ve schématu
vodorovné :
<br> V 12a
<br> V4 0,250
<br> INSTALOVAT
<br> stávající
<br> DZ bude instalováno v souladu s TP 133
<br> Zákos
<br>
Stránka 1
<br> 2021-06-24T09:28:04+0200
0530601_20_8_Srpska_MIII_OOP-24.6.21.pdf
Magistrát města Brna
<br> Odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br> Magistrát města Brna | Odbor dopravy
<br> Kounicova 67a | 601 67 Brno | www.brno.cz
<br>
<br> SP.ZN.: 5400/OD/MMB/0530601/2020/8 VYŘIZUJE: Mgr.XXXXX XXXX Brno XX.XX.XXXX
<br> Č.J.: MMB/0236916/2021/RY TEL./E-MAIL: 542 174 763/ryba.peter@brno.cz
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy
<br> stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice
<br> Srbská,Brno
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno dne:
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
<br>
<br>
<br>
<br>
Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.6 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
<br> o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
<br> ustanovení § 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení místní úpravy
<br> provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Srbská,Brno,formou schématu
<br> číslo 1 s obsahem „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“,místo akce: „BRNO,ul.Srbská“,název akce:
<br> „Vodorovné značení – V12a“,číslo zakázky: „č.o.200545“,datum: „15.12.2020“,zpracovaného
<br> společností SIGNEX,spol.s r.o <.>,IČO: 49971344,se sídlem Holzova 138,627 00 Brno,s vydaným
<br> vyjádřením dotčeného orgánu podle ustanovení § 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu -
<br> Policie České republiky,Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště
<br> dopravního inženýrství Brno – město a Brno – venkov,č.j.: KRPB-15639-1/ČJ-2021-0600DI-KOL,ze
<br> dne 09.02.2021,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu
<br> s t a n o v í
<br> místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III.třídy,ulice Srbská,Brno <,>
<br> v rozsahu uvedeném ...

Načteno

edesky.cz/d/4730133

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz