« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 2 ze dne 17.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-2-ze-dne-17.6.2021.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 3
<br>
<br>
Zápis č.2/2021
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 17.6.2021
<br>
Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 19.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br> Přítomni: p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX
p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX
Omluveni: pí.XXXXX XXXXXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXX
<br> Program zasedání:
<br> X.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
4.Schválení závěrečného účtu za rok 2020
5.Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
<br> 6.Informace zastupitelů
7.Diskuse
8.Usnesení
9.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
<br> Přečetl program zasedání a nechal o programu hlasovat <.>
Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br>
Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková <,>
<br> ověřovatelé p.M.Kotěra a p.J.Červenka ml <.>
Navržen předseda návrhové komise p.Z.Záhořík,členi
p.A.Ohrablo a p.J.Kořínek
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
3.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 3/2021,které schválil
15.4.2021 a o RO 4/2021,které schválil 10.5.2021.Obě jsou
k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
<br>
<br> Zastupitelstvo vzalo RO 3/2021 a RO 4/2021 na vědomí <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
4.Starosta informoval o závěrečném účtu obce Felbabka za rok
2020 <.>
Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
5.Starosta informoval o účetní uzávěrce obce Felbabka za rok 2020 <.>
Zastupitelstvo účetní uzávěrku schválilo <.>
<br> Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 6.Informace zastupitelů:
- setkání seniorů a dětský sportovní den se budou konat v září <,>
pokud to epidemiologická situace dovolí
<br> 7.Diskuse:
<br> 8...

Načteno

edesky.cz/d/4723575

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz