« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ [0,35 MB]
Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br> 1/18
<br> České Budějovice dne 16.června 2021
<br> Č.j.: MZP/2021/510/959
<br> Sp.zn.: ZN/MZP/2019/510/208
<br> ZÁVAZNÉ STANOVISKO K POSOUZENÍ VLIVŮ PROVEDENÍ ZÁMĚRU NA
<br> ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
<br> podle § 9a odst.1 zákona č.100/2001 Sb <.>,o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
<br> některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
<br> I.Povinné údaje
<br> Název záměru:
<br> V433/833 - zdvojení vedení
<br> Kapacita (rozsah) záměru:
<br> Předmětem posuzovaného záměru V433/833 - zdvojení vedení (dále též „záměr“) je zdvojení
<br> stávajícího vedení 400 kV.Dvojité vedení bude spojovat TR Slavětice s TR Kočín (V833) a TR
<br> Slavětice s TR Dasný (V433).Součástí akce je přestavba vedení V474 s jedním systémem na
<br> dvojité vedení V474/833 a modernizace vedení V474/433 na vyšší parametry.V úseku dvojitého
<br> vedení V433/474 je součástí akce výstavba úseku sdruženého vedení 2 x 400 kV (ČEPS) a 2 x
<br> 110 kV (E.ON) <.>
<br> V úseku V433/474 - TR Dasný – stožár č.69 (lokalita Ševětín) dojde k přestavbě stávajícího
<br> dvojitého 400 kV vedení V433/474 na nové dvojité 400 kV vedení s vyššími parametry <.>
<br> Modernizované vedení bude umístěné od TR Dasný po st.č.69 v současné trase vedení
<br> V433/474.Na stožáru č.69 dojde k rozdělení vedení do samostatných tras.Potah V474 bude
<br> dále pokračovat jako jednoduché vedení ve stávající trase do lomového bodu R113 (stožár
<br> č.559),odkud bude v rámci II.úseku pokračovat jako dvojité vedení V474/833 do TR Kočín a
<br> potah V433 jako jednoduché vedení ke st.č.70,odkud bude pokračovat v rámci III.úseku jako
<br> vedení V433/833 do TR Slavětice <.>
<br> V úseku V474/833 - TR Kočín – stožár č.559 (lokalita Ševětín) proběhne přestavba stávajícího
<br> jednoduchého vedení 400 k...

Načteno

edesky.cz/d/4723362

Meta

Územní plánování   EIA  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz