« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Bojanovice - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice č. 4/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Bojanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

svolani-zo-11df2.pdf
Obec Horní Bojanovice
<br>
<br>
Starosta obce Horní Bojanovice svolává podle příslušných ustanovení
<br> obecního zřízení (§ 93 odst.1 zákona o obcích)
<br>
veřejné zasedání Zastupitelstva obce Horní Bojanovice
č.4/2021
<br>
dne 28.6.2021 v 19:00 hodin
<br> v sále Kulturního domu
<br>
<br> Program jednání
1.Zahájení - volba zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise,program jednání
2.Záměr obce - prodej obecních pozemků k výstavbě RD
3.Zřízení řádného úvěru na zbudování inženýrských sítí v lokalitě Za Dvorem II.etapa
4.Prodloužení nájemních smluv na byty v budově Podporované bydlení
5.Bezúplatný převod pozemků p.č.2644/3,2644/6 v k.ú.Horní Bojanovice
6.Žádost o schválení zřízení zpevněné plochy na pozemku obce
7.Různé
8.Diskuse
9.Závěr
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 21.6.2021
Vyvěšeno v elektronické podobě: 21.6.2021
Sňato dne:
<br>
<br>
<br> XXXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce

Načteno

edesky.cz/d/4723259

Meta

Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Bojanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz