« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
DOŠLO
<br> č-lc
<br> Mariánské nám.B"“)1331700 Brno
<br> UM mam Cili mm Bma č.j.MMB/0306635/2021/Ol Vich
<br> 2 1 "06“ 2021 MW? bz <,>
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit.darovat,pronajmout,pronachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat jako Výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,V platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.263/2,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 2 m2,v k.ú.Židenice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e-maíl: rutarova.marcelangrno.cz)
<br> Vyjádření & případné dotazy zasíleite na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem
<br> Mgr.XXXXXX XXXXXXXXXX vedoucí MO MMB
<br> V éše ' " ' yv no dne.21 05 2021 Úřad městské částu města Bma
<br> Sejmuto dne: M "ans“ nám Mf; 00 Brno

Načteno

edesky.cz/d/4722700

Meta

Zveřejnění záměru   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz