« Najít podobné dokumenty

Obec Salačova Lhota - Návrh závěrečného účtu za rok 2020 SOM Stražiště

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Salačova Lhota.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o přezkoumání hospodaření 2020 SOM Stražiště
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491 ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz Č.j.: KUJI 49114/2021 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště se sídlem nám.Svobody 320,395 01 Pacov,IČO: 70968721 za rok 2020 Přezkoumání hospodaření za rok 2020 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 28.května 2021 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.června 2021 jako konečné přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) v souladu s § 4 zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 8.června 2021.Místo provedení přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí mikroregionu Stražiště nám.Svobody 320 395 01 Pacov Přezkoumání vykonal: - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Bc.XXXXX XXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX_XX Podklady předložili: Ing.XXXXX XXXXX - místopředseda XXXXXXX XXXXXXXX,BBus,Dis.- účetní Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu.2 A.Výsledek přezkoumání Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí mikroregionu Stražiště nebyly zjištěny chyby a nedostatky.B.Plnění opatření při jatých k nápravě chyb a nedostatků Přezkoumání ...
Návrh závěrečného účtu SOM Stražiště 2020
Licence: D7N7 XCRGBZUC / ZN2 (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Svazek obcí mikroregionu Stražiště
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 07.06.2021 15h22m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70968721
<br> název Svazek obcí mikroregionu Stražiště
<br> ulice,č.p.Náměstí Svobody 320
<br> obec Pacov
<br> PSČ,pošta 395 01
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 724070417
<br> fax
<br> e-mail krejcova.mar@gmail.com
<br> WWW stránky www.straziste.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 07.06.2021 15h22m13s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 8
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 4 000 864,00 4 078 047,23 2 503 163,77
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 2 232 715,00 3 433 848,88 6 069 845,98
<br> Příjmy celkem 6 233 579,00 7 511 896,11 8 573 009,75
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 800 000,00 1 422 711,59 1 381 361,68
<br> 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč.prod) 941,38 941,38
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 800 00...

Načteno

edesky.cz/d/4721674

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Salačova Lhota      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz