« Najít podobné dokumenty

Obec Sojovice - Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sojovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek (781.28 kB)
Odbor ochrany vod
<br> Vršovická 1442/65
<br> 100 10 Praha 10
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> Vršovická 1442/65,100 10 Praha 10
<br> (+420) 26712-1111
<br> posta@mzp.cz
<br> ISDS: 9gsaax4
<br> www.mzp.cz
<br>
<br> Praha dne 28.května 2021
<br> Č.j.: XXX-XXX-XXX
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: XXX XXX XXX
<br> E-mail: Miroslav.Tesarik@mzp.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
<br> o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
<br> a výzva k uplatnění připomínek
<br>
<br> Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako věcně příslušný správní orgán ve
smyslu ustanovení § 25 odst.5 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů,v souladu s ustanovením § 172 odst <.>
1 za použití § 25 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“),a po projednání návrhu opatření obecné povahy s dotčenými úřady
<br> ZVEŘEJŇUJE
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v
<br> povodí Labe <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn na úřední desce Ministerstva životního prostředí
<br> a na úředních deskách městských a obecních úřadů,jejichž územního obvodu se návrh
<br> týká,a to po dobu nejméně 15 dnů.Návrh opatření obecné povahy je v souladu s § 25 odst <.>
2 správního řádu zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>
<br> Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí
Labe,schválený usnesením vlády České republiky ze dne.<.>.<.> č.<.>.<.>,a o zrušení opatření
obecné povahy Ministerstva životního prostředí,spisová zn.90988/ENV/15 ze dne 22 <.>
prosince 2015,kterým byl vydán Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe <,>
schválený usnesením vlády České republiky ze dne 21.prosince 2015 č.1082,se zabývá
všemi aspekty zvládání povodňových rizik a v koncepční rovině (stanovení...

Načteno

edesky.cz/d/4720974

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sojovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz