« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání [0,18 MB]
Program :
<br> STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle & 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 25.06.2021 od 19.00 hod v šatnách TJ
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.uooouooooooocooooonc.<.> no-outnu-Inn.-.l-lolcllloll-nic.<.>.-analolonlnllinonoionouoiolooooo'oo.<.> no.<.>.nuvon-|l-
<br> ].Volba návrhové komise
<br> 2.Volba ověřovatelů
<br> 3.Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> 4.Projednání smlouvy o budoucí smlouvě O zřízení věcného břemene a dohody 0
<br> umístění stavby č.12—12—2001 892/VB/1 HÚ u čp.39 KNN mezi Obcí & ČEZ Distribuce,a.s.5.Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene — Služebnosti IV—12-2019798/VB/ 1,HÚ,parcela 523/4 kNN mezi obcí & ČEZ Distribuce,a.s <.>
<br> 6.Projednání žádosti p.Karolíny Mičíkové O prodloužení nájemní smlouvy na pronájem Obecního bytu č.1
<br> 7.Projednání žádosti p.Kubky,čp.48 na pronájem obecních pozemků č.parc.509! 12 a č.parc.509/5 0 celkové výměře 1340 m2 za účelem chovu ovcí
<br> 8.Různé
<br> 9.Diskuse
<br> 10.Usnesení
<br> v Horním Újezdu dne 17.06.2021
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta Obce Horní Ujezd
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.06.2021 Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4720749

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz