« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zaverecny-ucet-smo149826325.pdf
Svazek měst a obcí regionu Pomalší <,>
Nám.J.Gurreho 2,373 24 Římov IČO: 625 36 443 tel: 387 987 236
<br>
<br> Závěrečný účet SMO Pomalší za rok 2020
(podle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
<br> platných předpisů)
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2020 (údaje uvedeny v tis.Kč)
Schválený
<br> rozpočet
<br> Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Příjmy
<br> Neinvest.transfery od obcí 576,590 1 187,136 1 187,136
<br> Investiční transfery ze SR 0,000 668,888 668,888
<br> Invest.transfery od mezinár <.>
<br> institucí
<br> 10 000,000 10 000,000 0,000
<br> Zájmová činnost v kultuře 0,000 78,250 80,458
<br> Komunál.služby (pojízdná
<br> prodejna)
<br> 0,000 23,716 23,716
<br> Příjmy z úroků 0,005 0,005 0,000
<br> Převody z rozpočtových účtů 0,000 0,000 680,000
<br> Příjmy celkem 10 576,595 11 957,995 2 640,198
<br>
<br> Výdaje
<br> Kultura – omalovánky 10,000 77,000 76,320
<br> Budovy,XXXX a stavby X,XXX XXX,XXX XXX,054
<br> Mzdové náklady 150,000 175,080 174,439
<br> Poradenské služby 30,000 30,000 30,000
<br> Ostatní služby 70,000 343,327 295,396
<br> Nákup materiálu 0,000 35,000 31,569
<br> Neinvest.transfery nezisk.org.162,500 162,500 162,500
<br> Služby peněžních ústavů 3,000 3,000 2,397
<br> Převody vlastním rozpočt.účtů 0,000 0,000 680,000
<br> Stroje,přístroje a zařízení 0,000 682,888 682,440
<br> Úrok z úvěru 0,000 21,400 21,321
<br> Výdaje celkem 425,500 2 076,245 2 702,436
<br> Financování -10 151,095 -9 881,745 62,238
<br> Saldo příjmy a výdaje 10 151,095 - 881,745 -62,238
<br> Hospodářský výsledek -62,238
<br> Hospodářský výsledek -62 238,- Kč vznikl z důvodu výstavby vyhlídkové rozhledny na
<br> Hradišťském vrchu u Kaplice a Muzea Poutnictví v Římově (v rámci projektu ATCZ 41 <,>
<br> GrnzRad),která byla financována z úvěrového účtu K.B.a.s.ve výši 11 050 000,- Kč <.>
<br>
<br>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a dalších finančních operacích v plném členění podle
<br> rozpočtové skladby jsou...

Načteno

edesky.cz/d/4720667


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz