« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Životice - Záměr prodeje části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Životice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zákres v mapce 
8 897/79 97/27
<br> 920/28
<br> 920/30
<br> 897/77
<br> 897/75
<br> 897/12
Záměr prodeje části pozemku p.č. 895, 898/1, 902/1
OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE
ŠTÁBLOVSKÁ 35,747 56 DOLNÍ ŽIVOTICE
__________Tel.553 786 022,obec@doInizivotice.cz__________
<br> Na základě § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.<.> o obcích ve znění pozdějších předpisů a usnesení
zastupitelstva obce č.11/2021 ze dne 14.6.2021 se
<br> dává tímto veřejnosti ve známost
<br> záměr prodeje části pozemku p.č.895,898/1,902/1
v
<br> v k.ú.Dolní Zivotice
<br> Občané se mohou k tomuto záměru vyjádřit ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> Po uplynutí této lhůty bude záměr předložen zastupitelstvu obce Dolní Životice ke schválení <.>
<br> V Dolních Životicích 18.6.2021
<br> Za Obec Dolní Životice:
XXXXXXXX XXXXX,zšíarosta obce
<br> )BEC DOLNÍ ŽIV(
Štáblovská 35 __
747 56 Dolní Životice
IČ: 00635570 DIČ: CZ00635570 Sř
<br> Vyvěšeno: 18.6.2021
Sňato: 5.7.2021
<br> Zveřejněno také způsobem umožňujícím dálkový přístup od 18.6.2021 <.>

Načteno

edesky.cz/d/4720566

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Životice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz