« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 138_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

138_2021.pdf
735)
<br> 42/027 %$
<br> 1/3
<br> Byío současně zveřejněno na www.vitkovícaostfavacr
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační,vnitřních věcí
<br> Statutámš město Ostrava
<br> =.<.>.<.>,-
<br> Úřad městského obvodu VÍTKOVICE
<br> & kultury aetmámí mém OStraVB OSTRAVAEEE wi:.<.>.<.>.<.> Uřad městského obvodu Vítkovice 9 vlrnowcs odboí ___________ _________ odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu pisemmst 633122? číslo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.% 3525927
<br> vyvěšena dne;.<.>.<.>
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: 14.6.2021 ' za Spfši'lgsfíg'm" Č.j.: VITK/l 1165/2l/VŽPaSŘ/Ce Marcela Martíňáková Sp.Zn.: S-VlTK/10943/21/2 Na Obvodu ] 101/47 „ 703 00 Ostrava — Vítkovice Vyřizuje: Stepanka Kopecká prostřednictvím: Telefon: 599 453 163 Marty Segečové ID XXX.Schránky: XmqbrXX Na Obvodu ] XXX/XX E—mail: skopeckaga)vitkovicecstrava.cz 703 00 Ostrava - Vítkovice Datum: 16.6.2021
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Na Obvodu - Vyznačení vyhrazeného parkovacího místa dopravním značením
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle ustanovení 55 171 — 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ust.& 77 odst.5 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů zveřejňujeme tento
<br> Příkaz o dopravním značení (trvalém) č.18/2021
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,Životního prostředí a stavebního řádu dle ust.& 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a podle čl.23 odst.2 písm.b) obecně závazné vyhlášky města č.14/2013,kterou se vydává Statut města Ostravy,jako věcně a místně příslušný úřad pro místní komunikace 111.a IV.třídy a účelové komunikace na území statutárního města Ostravy Mob Vítkovice ve smyslu ust.& 77 a 5 773 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a se souhlasem Policie ČR,MŘ — DI,Ostrava pod č.j.KRPT-IBSZ—lOQ/ČJ- ...

Načteno

edesky.cz/d/4720312

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
27. 07. 2021
27. 07. 2021
27. 07. 2021
27. 07. 2021
26. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz