« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Materiály k projednání na 14. zasedání ZMČ Brno-jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Materiály k projednání na 14. zasedání ZMČ Brno-jih
a \,* BRNO
<br> ÚŘAD MĚSTSKÉ čÁsTi,TAJEMNÍK,MAŘlÁNŠKÉ NÁM.13,61? co BRNO
<br> Anonymizováno dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,O ochraně osobních údajů
<br> Materiály k projednání na 14.zasedání ZMČ Brno-jih 28/014 dne 24.06.2021
<br> Materiály k bodu 2) — 2.1 Prezentace nového ÚPmB— RNDr.XXXXX XXXXXXX,Ph.D <.>,OÚPR,KAM X.2 Připomínky MČ Brno-jih k upravenému návrhu ÚPmB
<br> 2.1 —-— nejsou předkládány žádné materiály -——
<br> 2.2 Připomínky MČ Brno-jih k upravenému Návrhu územního plánu města Brna (ÚP)
<br> Materiály k bodu 3) — Dotazy,připomínky a podněty občanů --— nejsou předkládány žádné materiály ———
<br> Materiály k bodu 4)— Rozpočtová a finanční opatření
<br> 4.1 Schválení účetní závěrky MČ Brno-jih za rok 2020
<br> 4.2 Závěrečný účet MČ Brno-jih za rok 2020
<br> 4.3 Mezitímní účetní závěrka MČ Brno—jih za 1.čtvrtletí roku 2021
<br> 4.4 Zpráva o vykonané kontrole hospodaření a plnění rozpočtu MČ Brno—jih za 1.čtvrtletí roku 2021
<br> 4.5 Zásady tvorby a používání FSP ÚMČ Brno—jih
<br> 4.6 Rozpočtové opatření č.4/2021
<br> 4.7 Rozpočtové opatření č.5/2021
<br> 4.8 Rozpočtové opatření č.6/2021 a)
<br> 4.9 Rozpočtové opatření č.6/2021 b)
<br> Materiály k bodu 5)- Prodej,směna majetku města Brna
<br> 5.1 Žádost společnosti První Železniční Komárov s.ro IČ: 080 59 969,se sídlem Šumavská 519/35,Veveří,602 00 Brno,o vyjádření kprodeji části pozemků p.č.1005 a 1114/1 v k.ú.Komárov (ve vlastnictví SMB) <.>
<br> 5.2 Žádost společnosti Brněnské komunikace a.s <.>,iČ: 607 33 098,se sídlem Renneská třída 787/1a,639 00 Brno,o vyjádření ke směně části pozemku p.č.1558/12 (ve vlastnictví xxx) za část pozemku p.č.1558/45 (ve vlastnictví SMB) vše v k.ú.Komárov <.>
<br> Materiály k bodu 6) — Návrhy obecně závazných vyhlášek statutárního města Brna
<br> 6.1 Novela obecně závazné vyhlášky o nočním klidu
<br> 6.2 Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.15/2007 o ochraně zeleně v městě Brně — aktualizace „Seznamu ploch nejvýznamnější zeleně v měst...

Načteno

edesky.cz/d/4720279

Meta

Prodej   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz