« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
m
<br> Úřacl méstsgé čús'ljhméata omn rno - | Mariánské nám.12%,817 00 Brno čj MMB/0306635/2021/Vich 1 7 “05" 2321 0 ©1004 <,>
<br> „fr.DOŠLO
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
<br> Příloha: Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat.směnit,darovat,pronaimout.propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.umožnění přesahu stavby nad částí pozemku p.č.218/1 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 3 m2,k.ú.Zábrdovice
<br> manga: Magnum
<br> _ Slatulúmí mesto Emo
<br> _ _—.<.> _ www.-mmm Lokallta - Francouzska * VIA PENN.am,[; Magistrát města Brna,Majetkový odbor ! - část 1202.9.6."$( - cca 3 m' 'lilll'l "'" LME-miaíllbmzaatm" W.<.> ©
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaaj) k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e—mail: rehorova.sona©brn0.cz)
<br> 1
<br> č.j.MMB/0306635/2021/Vich
<br> prodej
<br> - části pozemku p.č.3911/4 ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2
<br> - části pozemku p.č.3911/5 ostatní plocha,sportoviště a rekreační plocha o výměře 417 m2,oba k.ú.Bystrc
<br> __ F_ťf—f 3903/5; *
<br> 39cm //'
<br> 39/I/4
<br> 39/1/5 39/4/l
<br> Lagomzia;
<br> vnahnítjpuzumkú <,>
<br> [:] Smluldml mil—alu umu Stávající pronájem:
<br> lt 39/4/2
<br> i::uzluu- lod.<.> W Lokalita - Rakovecka Z :] Magistrát města Brna,Majetkový odbor
<br> v čásl po:.;] c.3 'Yt -cm 240 m' - část pul.p.č.“,'/l — cca-117 'n'
<br> 3933/3
<br> G.).<.>
<br> / nhl-Pl.<.>.<.> Lu.u--mu.<.> ur.»n u.nn„.„„.<.>
<br> měřllko 11500
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovské...

Načteno

edesky.cz/d/4718282

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz