« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Výzva k podání nabídky - prodej dřevní hmoty ve III.Q 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva k podání nabídky - prodej dřevní hmoty ve III.Q 2021 (314.67 kB)
Tel.: 379 304 555
<br> E-mail: podatelna@prestice-mesto.cz
<br> Úřední
<br> hodiny
<br>
<br> Pondělí 7:30 – 12:00,13:00 – 17:30 hod <.>
<br> Středa 7:30 – 12:00,13:00 – 17:00 hod <.>
<br>
<br> www.prestice-mesto.cz
<br> datová schránka: hcpbx62
<br>
<br>
<br>
Město Přeštice,IČ 00257125 (dále jen „zadavatel“)
<br> činí v souladu s ust.§ 31 zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek,a v souladu
<br> s Pravidly Rady Města č.7/2019
<br> výzvu k podání nabídky dle ust.§ 1731 a násl.zák.č.89/2012 Sb <.>,občanský zákoník
<br>
<br> na provedení zakázky malého rozsahu dle ust.§ 27 zák.č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných
<br> zakázek a to mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o zadávání veřejných zakázek
<br>
<br> „Prodej dřevní hmoty v III.Q 2021“
<br>
a zdvořile Vás žádá o předložení nabídky při splnění těchto podmínek:
<br>
<br>
<br> Jedná se o prodej dřevní hmoty vytěžené v městských lesích ve III.Q roku 2021
<br> v následujícím předpokládaném množství dle sortimentů:
<br>
<br> 101 - dl.sk.SM 140 m3
<br> 101 - špice SM 70 m3
<br> 101 - výmět SM 20 m3
<br> 102 - dl.sk.BO 60 m3
<br> 102 - špice BO 60 m3
<br> 103 – dl.sk.MD 15 m3
<br> 103 – špice MD 25 m3
<br> 111 - kulatina SM 130 m3
<br> 112 - kulatina BO 110 m3
<br> 113 - kulatina MD 36 m3
<br> 132 - kpz SM 160 m3
<br> 132 - kpz BO 150 m3
<br> 132 - kpz MD 15 m3
<br> 201 - dl.sk.DB 3m3
<br> 203 - dl.sk.OS 3 m3
<br> 204 - dl.sk.BŘ 3 m3
<br>
<br> CELKEM 1000 m3
<br>
<br>
<br> Městský úřad Přeštice
<br>
Kancelář starosty
<br>
Masarykovo nám.107,334 01 Přeštice
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZE DNE:
<br> NAŠE SPIS.ZNAČKA: KS-LESY-470/2021-ALZ
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: PR-KS-ALZ/39215/2021
<br> VYŘIZUJE: Zdeňka Alblová
<br> TELEFON: 379304402
<br> E-MAIL: alblova@prestice-mesto.cz
<br> DATUM: 17.06.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2 / 2
<br> Jedná se o lapáky,kůrovce a arondace po kůrovci
(Uvedené množství je pouze orientační,nevylučujeme překrývání uvedených technologií a sortimentů <.>
<br> Požadujem...

Načteno

edesky.cz/d/4718055

Meta

Prodej   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz