« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
Č.j.: MUPt/35946/2021/02/KSD/Ryb
<br> Vyřizuje: XXXXXXX XXXXXXX Telefon: +XXX XXXXXXXXX Fax: +XXX XXXXXXXXX E-mail: biychtar©mupt.cz
<br> V Prachaticích dne 14.června 2021 VEŘEMNÁVYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍOBECNÉPOVAHY
<br> Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu
<br> Městský úřad Prachatice,odbor komunálních služeb a dopravy,věcně a místně příslušný podle 5 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,v platném znění (dále jen zákě 361/2000 Sb.),na základě žádosti,kterou podala Správa železnic,státní 01 ganizace,Oblastní ředitelství Plzeň,Sušická 1168/23,326 06 Plzen,Správa tratí České Budějovice dne 10.06 2021,po piojednání s Policii ČR,Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje,dopravního inspektorátu Piachatice ze dne 08.06.2021 pod č.j.KRPC-ó3332/ČJ—2021-020606 zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle 5 25 a 5 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a podle 5 77 odst.5 a odst.1 písm.c) zák.č.361/2000 Sb <.>,ve věci
<br> stanovení místní úpravy provozu <.>
<br> Místní úprava provozu bude provedena na pozemní komunikaci ( místní komunikace,silnice) MK třídy číslo parc.č.47/1 k.ú.Nová Pec [705225] v místě žel.přejezdu P1649 MK třídy číslo parc.č.388 k.ú.Nová Pec [705225] v místě žel.přejezdu P1650 MK třídy číslo parc.č.1 185/2 k.ú.Nová Pec [705225] v místě žel.přejezdu P1651 MK třídy ěíslo parc.č.363/7 k.ú.Nová Pec [705225] v místě žel.přejezdu P1652 MK třídy číslo parc.č.1318/1 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1653 MK třídy číslo parc.č.1318/1 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1654 MK třídy číslo parc.č.1318/3 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1657 MK třídy číslo parc.č.1318/3 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1658 MK třídy číslo parc.č.1318/5 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1662 MK třídy číslo parc.č.1318/5 k.ú.Stožec [755699] v místě žel.přejezdu P1663
<br> www prachatice.cz,e- podatelna: e...

Načteno

edesky.cz/d/4717376

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz