« Najít podobné dokumenty

Obec Hněvošice - Záměr prodeje pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hněvošice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210527120558.pdf (110.96 kB)
OBEC HNĚVOŠICE Opavská 170,747 35 Hněvošice
<br> Záměr prodeie pozemků
<br> Obec Hněvošice oznamuje v souladu s š 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb,o obcích,ve znění Pozdějších změn a doplňků,záměr prodat nemovité věci v k.ú.Hněvošice zapsané na LV č.508 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj se sídlem V Opavě,katastrální pracoviště Opava <.>
<br> - pozemek parc.č.211/10 o výměře 21 m2
<br> - pozemek parc.č.211/11 o výměře 46 m2
<br> Pozemky jsou v lokalitě ul.Družstevní a jsou vyměřeny z pozemků parc.č.211/1 v k.ú.Hněvošice.Předmětné pozemky se budou prodávat jednotlivě,ne jako celek (nelze podat nabídku ke všem pozemkům).Obec Hněvošice požaduje kupní cenu minimálně ve výši 753,-Kč/m2 pozemku <.>
<br> K tomuto záměru je možné se vyjádřit a dodat písemné nabídky v zalepené obálce na podatelnu OÚ Hněvošice,Opavská 170,747 35 Hněvošice s označením „Záměr prodeje pozemků“ v termínu
<br> do 14.6.2021 do 17:00 hodin <.>
<br> Pokud nebude nabídka ke zveřejnění doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve zveřejnění,nepovažuje se za podanou a nebude se k ní přihlížet <.>
<br> Obec Hněvošice dále sděluje,že v rámci projednání prodeje v orgánech obce a při případném uzavření kupní smlouvy budou zpracovány osobní údaje zájemce o nabízené nemovité věci <.>
<br> Zveřejnění tohoto záměru bylo schváleno Zastupitelstvem obce Hněvošice na svém zasedání dne 26.5.2021 usnesením č.23/05/2021
<br> Součástí záměru je příloha č.1 s vyznačením dotčených pozemků <.>
<br> Ev.čislo: éř/ŽM/
<br> XXXXX XXXXXXX,v.r.„otisk úředního razítka“ starosta obce Vyvěšeno: Ž; j'.Za 2 /
<br> Sejmuto: %.(.ŽďZ/ Vyvěšeno i způuobem
<br> V Hněvošicích 27.5.2021 umožňující tlakový přístup;;
<br> E-mail : l_i__r_1L3_\_j(__xsiceguřllnevusiegg Bankovní spojení : IČO :
<br> _ljnevnsice quoln.cz C.S.a.s.Opava 00300071 Mobil : +420 776 646 303 1842406319/0800
<br> Tel.: 553 762 669
<br> ci:?
<br> 211/3
<br> 454-205
<br> 214
<br> 211/1
<br> EW __
<br> 211/4
<br> 211/ 11
<br> „B;/cave & /

Načteno

edesky.cz/d/4717161


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hněvošice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz