« Najít podobné dokumenty

Obec Semněvice - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Semněvice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210616174159990
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZElŠISKÉHO KRAJE
<br> ODBQR EKONOMICKÝ,<,>,„,<,> QDDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI OBCI A KONTROLY Skroupova 18,306 13 Plzeň
<br> Čj: PK-EK/2942/20
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Sedmihoří,ICO: 69969442 za rok 2020
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dnech:
<br> 5.5.2021 —— konečné přezkoumání 10.12.2020 — dílčí přezkoumání
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: DSO Sedmihoří Staré Sedlo 60,348 02 Bor
<br> Přezkoumané období: 1.1.2020 — 31.12.2020
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXX - konečné přezkoumání
<br> - kontrolorka: - Ing.XXXXXXX XXXXXXX Bočanová — dílčí přezkoumání
<br> Při přezkoumání byla přítomna: - XXXX XXXXXXXXX — předsedkyně DSO
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v Q 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu:
<br> Druh písemnosti Popis písemnosti
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020 zveřejněn od 1.12.2019 do 30.12.2019 <.>
<br> Rozpočtová opatření č.1 - vyvěšeno dne 10.2.2020 č.2 - vyvěšeno dne 27.12.2020
<br> Schválený rozpočet na rok 2020 schválen na zasedání DSO 30.12.2019 jako přebytkový <.>
<br> Závěrečný účet za rok 2019 schválen na zasedání DSO dne 30.6.2020 bez výhrad <.>
<br> Bankovní výpisy vedené u ČNB za období leden - prosinec 2020,č.1 - 12 ČSOB - Poštovní spořitelna za období leden - prosinec <.>
<br> Faktury Vydané faktury od č.20200001 - 20200008 Došlé faktury od.č.1 - 10
<br> Hlavní kniha sestavená do 31.12.2020
<br> inventurní soupisy inventarizace za rok 2020
<br> majetku a závazků
<br> Kniha došlých fak...

Načteno

edesky.cz/d/4716608


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Semněvice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz