« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 131_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

131_2021.pdf
Á 7 Bylo současně zveřejněno statutární“ mes-to Getta-va Statutární město Ostrava,<.>.- - _ (Jí-„cí triestsreiuo oovozu \f'l'._',* Uřad mQSlSkéhO ObVOCÍU / na WWW.V|tkOVlCG.OStraV3.CL odbor organizační,vnitřních vm | / !/ € kulturk _ SCI-Kov CE,/ 3 $tatutámí město Ostrava ět ŽŠŠÍŽŽŽÁVÁHE odbor.<.>.<.>.<.>.UAŘ /ZOZŽ mj Uřad městského obvodu Vítkovice písemnoslevi enčni <.>," odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu Čebín-1013 vyvěšena dnt-::.<.>.iixni?.:'m'511.<.>.<.>.<.>.Vaše značka: sňata dne: knqt Ze dne: za správnost: IWH.UM.<.> č.j.: V1TK/10863/21/VŽPaSŘ/Če “"“—— “_ ' ' Sp.zn.: S-VITK/09l41/21/4 Geometry Prague,5.r.o.Boz.č.35/2021 Přivozní 1064/2a Vyřizuje: Stěpánka Kopecká 170 00 Praha Telefon: 599 453 163 prostřednictvím:
<br> 1/8
<br> Jana Pastrňáka E-mail: skopecka(ašvitkoviceostrava.cz Za Školkou 596/23
<br> 717 00 Ostrava - Bartovice Datum: 11.6.2021
<br> Rozhodnutí
<br> opravné
<br> Výroková část
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Ostravy,MOb Vítkovice podle ust.'g“ 40 odst.5 písmene b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích ve znění pozdějších právních předpisů (dále v textu jen „zákon“) ustanovení 5 139 odst.2 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) a ustanovení čl.23 písm.b) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č.14/2013 (Statut města Ostravy) v platném znění,rozhodl z moci úřední takto:
<br> Podle ust.& 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“) se provádí oprava výroku písemného vyhotovení rozhodnutí č.31/2021 o uzavírce Statutárního města Ostravy,Úřadu městského obvodu Vítkovice,odboru výstavby,životního prostředí a stavebního řádu ze dne 8.6.2021,č.j.VITK/IOóZO/Zl/VŽPaSP/Če,tak,že původní text výrokové částí,podmínky č.4.Změny v hromadné dopravy znějící:
<br> 4.Změny v hromadné dopravě: Uzavírkami bud...

Načteno

edesky.cz/d/4715710

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
26. 07. 2021
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz