« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 132_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

132_2021.pdf
Statutární město Ostrava s_tatutámi město Ostrava
<br>,<.>,_ Úřad městského obvodu Vítkovice Uřad městského obvodu z 35:1 Statutarni mesto Ostrava gibazřgganizační,vnitřních věcí VÍTK VICE „:.<.> <.>,<.> u „553 Mestsky obvod Vitkovme STR A!!! ve / w starosta 9 „O'TKOWCEAV mimoV písemnost evidenčni
<br> 50457 vnmosszavBaM/Kry Bylo SOUšasnš zveřejněno „mnou na WWW.VIÍkOVICe.OStraV3.C-Z vyvěšena dne'ibQ'wLi
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zněšhia'a dne za správnost: KUWJW
<br> zveřejňujeme záměr pronajmout pozemek
<br> parc.č.176193,zastavěná plocha a nádvoří,o výměře 22 m?; k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu ve snímku katastrální mapy <.>
<br> 0 záměru pronájmu rozhodla Rada MOb Vítkovice svým usnesením číslo 2142/RMOb-Vit/1822/88 ze dne 09.06.2021 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 1 1.06.2021
<br> Statutární město Ostrava městský obvod Vítkovice
<br> OSTRAVA! !!
<br> o vincowcs XXXXXXX XXXXXX % (%
<br> staro ta
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava if: 00345451 Dič cz 00845451 ' | | | 1/1 www.vitkoviceostravaícz Císlo účtu 16á9309349/0800 _ -_.<.> <.>
<br> p05ta©vitkovice.ostravacz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4715709


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
26. 07. 2021
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz