« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 134_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

134_2021.pdf
tie/„
<br> (ZOZÍ Statutární město Ostrava
<br> tajemnice úřadu městského obvodu
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dálejen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samOSprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.4/2021
<br> Druh práce: Popis pracovní činnosti:
<br> referent úseku vnitřních věcí — kumulovaná funkce
<br> Komplexní výkon správních a administrativních činností na úseku vnitřních věcí (činnost na úseku podatelny,spisovný,ověřování podpisů a listin,výstupy 2 CzechPOINT,nákupní portál apod.),správa báze dat (webové stránky,CzechPOINT,registry,evidence),pokladní agenda,agenda místních poplatků včetně evidence nedoplatků a vymáhání,organizačně technické zabezpečení voleb
<br> Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> Požadovaná kvalilikace:
<br> Jiné požadavky:
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkovicecstravacz
<br> statutem! město Ostrava Uřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační.vnitřních věcí a kultury
<br> || 9 OSTRAVA.<.> !
<br> vlruowcs
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VÍTKOVICE
<br> manual/“zdÁ
<br> písemnost evidenční
<br> čislo/[sql'lp'u vyvěšena dne:.<.>.<.>.155ml!.<.>.<.>.<.> sňala dne: <.>
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br> středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
<br> vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském
<br> studijním programu
<br> - organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů <,>
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4715707

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
26. 07. 2021
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz