« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 135_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

135_2021.pdf
Statutární město Ostrava Rada města Ostrava
<br> Nařízení č.6/2021 <,>
<br> Magistrát města Ostravy odbor vnitřních vém
<br> _____ QL _ % Nařízení
<br> ír" -f:r":
<br> _ _ „ __ Jana Vronkov',| souběžně zveřejněna na |nte n tu=
<br> kterým se mění a doplňuje nařízení města č.1412006,kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla
<br> Rada města se usnesla dne 15.06.2021 vydat v souladu s ustanovením 5 421 odst.1 zákona České národní rady č.265/1991 Sb <.>,() působností orgánů České republiky v oblasti cen.ve znění pozdějších předpisů.v souladu s Výměrem Ministerstva financí č.01/2021 ze dne 7.12.2020.kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.a v souladu s ustanovením 5 11 a ustanovením ; 102 odst.2 písm.d) zák.č.128/2000 Sb.<.> o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.toto nařízení:
<br> (:|.1 Změna
<br> (1) V Čl.3 se text „Přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby,která vozidlo na místě ponechala.Dle ustanovení viz.1)." nahrazuje textem „Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby.která vozidlo na místě ponechala,& nelze-li jí zjistit.na náklady provozovatele vozidla.“
<br> Poznámka pod čarou č.1 nově zni:
<br>,<.> "Zákon č.273/2008 Sb.<.> () Policií České republiky,ve znění pozdějších předpisů a zákon c 553/1991 Sb.<.> o obecní policii.ve znění pozdějších předpisů“
<br> (:|.2 účinnost
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem pojeho vyhlášení <.>
<br> Ing.XXXXX XXXXXX.MBA v.r.primátor
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXX v_r.náměstek primátora
<br> X.XXX
<br> _ Statutární město Ostrava Bylo soucasné zveřejněno Uřad městského obvodu
<br> na www.vítkovíce.ostrava.cz VÍTKOV'CE odbor <.>,m.\.(.fl1$<.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> | písemnost evíd nčni
<br> Statutární město Ostrava ' g;?acšznšsgšglézhcěoíbvogu Vlakovíce ' číslo.<.> 11115— "Lad.-1 a ...

Načteno

edesky.cz/d/4715706

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
26. 07. 2021
24. 07. 2021
24. 07. 2021
22. 07. 2021
22. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz