« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Polanka nad Odrou - dokument74_1_2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Polanka nad Odrou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

dokument74_1_2021.pdf
1i3
<br> Statutární město Ostrava rada města Dadatek
<br> DODATEK
<br> k návrhu programu 24.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 23.června 2021
<br> SEZNAM MATERIÁLU:
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br> XX <.>
<br> 61 <.>
<br> 62 <.>
<br> 63 <.>
<br> 64 <.>
<br> 65 <.>
<br> Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na 22.zasedání zastupitelstva města dne 14.4.2021
<br> Návrh na uzavření dodatku č.l k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční dotace č.1883/2020/KP na projekt OSTRAVACARDH! společnosti Cerná louka s.r.o <.>
<br> Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Rekonstrukce konferenční místnosti lIl.NP společnosti Cerná louka s.r.o <.>
<br> Žádost o zařazení akce "Fiction Festival" do přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č.5/2017,o nočním klidu
<br> Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,ve znění obecně závazné vyhlášky č.7/2020
<br> Uzavření smlouvy o úvěru ve výši 30 mil.Kč 5 Komerční bankou.a.s <.>
<br> Předkladatelé lnq.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,a Mqr.XXXXX XXXXXXX.náměstek primátora:
<br> XX <.>
<br> XX <.>
<br> Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkupním právu a zákazem zcizení a zatížení,návrh na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o převodu práva zpětné koupě a návrh na uzavření Dodatku č.I ke smlouvě o částečném postoupení smlouvy v SPZ Ostrava — Mošnov
<br> Statut fondu pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby
<br> Úřední deska ÚMOb Polanka nad Odrou
<br> www.polanka.cz
<br> Mír/odvar „gm drt=9.<.> :95.:.<.> 2l21„„ podpis:.<.>.<.> <.>,z.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.OST R Av A! ! !
<br> sňato dne: Podpis:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> 213
<br> Statutární město Ostrava rada města DOdate k
<br> Předkladatelé Inq...

Načteno

edesky.cz/d/4715691

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou
14. 07. 2021
12. 07. 2021
12. 07. 2021
08. 07. 2021
07. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Polanka nad Odrou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz