« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Dodatek k návrhu programu 24. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek k návrhu programu 24. zasedání ZM
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 1/3
<br> Dodatek
<br>
DODATEK
<br> k návrhu programu 24.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 23.června 2021
<br>
<br>
SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
XX.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na
<br> 22.zasedání zastupitelstva města dne 14.4.2021
<br>
61.Návrh na uzavření dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí účelové neinvestiční
<br> dotace č.1883/2020/KP na projekt OSTRAVACARD!!! společnosti Černá louka s.r.o <.>
<br>
62.Návrh na poskytnutí investiční účelové dotace na projekt Rekonstrukce konferenční
<br> místnosti III.NP společnosti Černá louka s.r.o <.>
<br>
63.Žádost o zařazení akce "Fiction Festival" do přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního
<br> města Ostravy č.5/2017,o nočním klidu
<br>
64.Návrh obecně závazné vyhlášky,kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č <.>
<br> 18/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,ve znění obecně závazné
<br> vyhlášky č.7/2020
<br>
65.Uzavření smlouvy o úvěru ve výši 30 mil.Kč s Komerční bankou,a.s <.>
<br>
<br>
Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,a Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
primátora:
<br> XX.Návrh na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o koupi pozemků s dohodou o předkupním právu
<br> a zákazem zcizení a zatížení,návrh na uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o převodu práva
<br> zpětné koupě a návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o částečném postoupení smlouvy
<br> v SPZ Ostrava – Mošnov
<br>
67.Statut fondu pro odkup jednotek (bytů) a parkovacích stání stavby Blok Nové Lauby
<br>
<br>
<br>
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 2/3
<br> Dodatek
<br>
Předkladatelé Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor,Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek
primátora,a Mgr.Zuzana Bajgarová,náměstkyně primátora:
<br> 68.Návrh na záměr města prodat nemovité věci v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava a
<br> vyhlášení výzvy k podání nabídek na koupi pozemků,vše v l...

Načteno

edesky.cz/d/4715659

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz