« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 66.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 66.pdf
Statutární město Ostrava
<br> tajemnice úřadu městského obvodu
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.4/2021
<br> Druh práce: Popis pracovní činnosti:
<br> referent úseku vnitřních věcí — kumulovaná funkce
<br> Komplexní výkon správních a administrativních činností na úseku vnitřních věcí (činnost na úseku podatelny,spisovny,ověřování podpisů a listin,výstupy 2 CzechPOINT,nákupní portál apod.),správa báze dat (webové stránky,CzechPOINT,registry,evidence),pokladní agenda,agenda místních poplatků včetně evidence nedoplatků a vymáhání,organizačně technické zabezpečení voleb
<br> Doba : neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> Jiné požadavky:
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> — bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br> středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu
<br> - organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup křešení problémů <,>
<br> Úřad městského obvodu MiChálkovicě znalost zakona c.128/2000 Sb <.>,o ObClCh (obecni zrizeni),ve zneni
<br> písemnost ev.č.: vyvěšena dne:
<br> sňata dne:
<br> pOZdějších předpisů <,>
<br> základní znalost OZV či 14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> — znalost zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů,23 Správnost: I— znalost dalších zákonů souvisejících s výkonem práce <,>
<br> souběžně zveřejněna na internetu - dobrá znalost práce MS Offi...

Načteno

edesky.cz/d/4715655

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 08. 2021
03. 08. 2021
29. 07. 2021
26. 07. 2021
24. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz