« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na prodej pozemku z majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí (367.57 kB)
Telefon: 554 731 001,e-mail: obec@leskovecnadmoravici.eu,IČ: 00296155,č.ú.: 5529771/0100 O B E C Leskovec nad Moravicí Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce Č.j.: LESK-277/2021 OBEC Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej pozemku z majetku obce OKRES: CZ0801 Bruntál,3801 OBEC: 597546 Leskovec nad Moravicí LIST VLASTNICTVÍ 146 KAT.ÚZEMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicí *POZEMEK* Parcela Výměra[m2 ] Druh pozemku Způsob využití KN st.61 25 zastavěná plocha a nádvoří Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na prodej výše uvedený pozemek z majetku obce za podmínek uvedených ve směrnici Ceník služeb,produktů,nájmů a prodeje pozemků poskytovaných obcí Leskovec na Moravicí za cenu minimálně 200 Kč/m2 + náklady s prodejem spojené.Směrnice je dostupná na drese: http://www.leskovecnadmoravici.eu/e_download.php?file=data/multipage/editor/editor-5-30- cs_14.pdf&original=sm%C4%9Brnice%20cen%C3%ADk%202020.pdf Písemné nabídky na kupní cenu mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené:,<,> Prodej částí pozemku KN st.61 – NEOTVÍRAT“ do 29.6.2021 a to poštou nebo předat osobně do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 12:00 hodin.V Leskovci nad Moravicí 12.června 2021 XXXXXXX XXXXX starosta obce Vyvěšeno : XX.X.XXXX Sejmuto :

Načteno

edesky.cz/d/4714104


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz