« Najít podobné dokumenty

Obec Břežany (Klatovy) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany za rok 2020 r. 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Břežany (Klatovy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Břežany za rok 2020 r. 2018
ZPRÁVA
<br> o VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Podle zákona č.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,auditorského standardu č.52,dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky,podle ustanovení 5 42 zákona 128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení © 10 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.420/2004 Sb.“)
<br> pro územní samosprávný celek
<br> Obec Břežany
<br> za období od 01.01.2020 do 31.12.2020
<br> I.VŠEOBECNÉ INFORMACE
<br> Statutární orgán územního samosprávního celku (dále jen „územní celek“):
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce
<br> Auditor:
<br> Ing.XXXX XXXXXXXXXX,auditor,osvědčení č.XXXX,Na Petynce 983/30,169 00 Praha 6
<br> Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany:
<br> Auditor provedl prozkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany se sídlem Břežany 23,ICO 00573396,v souladu s ustanovením © 4 odst.7 zákona č.420/2004 Sb <.>,ustanovením
<br> \:
<br> © 2,písm.c) zákona c.93/2009 Sb <.>,o auditorech a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo přezkoumání:
<br> Kancelář auditora a Obce Břežany
<br> Období,ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:
<br> Přezkoumání hospodaření proběhlo dne 07.června 2021 <.>
<br> Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Obec Břežany auditorem:
<br> Přezkoumání bylo zahájeno dne 20.dubna 2021 převzetím hlavní knihy za rok 2020 a seznámením s významnými změnami v přezkoumávaném období <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo ukončenou kontrolou výpočtu poměrových ukazatelů dne 07.června 2021 <.>
<br> II.PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení & 2 odst.1 zákona č.420/2004 Sb.údaje o ročním hospodaření,tvořící součást závěrečného účtu ...

Načteno

edesky.cz/d/4713585

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Břežany (Klatovy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz