« Najít podobné dokumenty

Obec Bělá (Havlíčkův Brod) - Veřejná vyhláška - návrh plánu o uplatňování územního plánu - Bělá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bělá (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - návrh plánu o uplatňování územního plánu - Bělá
Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor stavebního úřadu a územního plánování
<br> náměstí Trčků z Lípy 18,582 91 Světlá nad Sázavou
<br> Vyřizuje: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,DiS <.>
Naše č.j.: MSNS/9316/2021/OSÚaÚP Telefon: 569 496 653
Světlá nad Sázavou dne: 14.06.2021 E-mail: dittrichova@svetlans.cz
<br>
V EŘE J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> Městský úřad Světlá nad Sázavou,odbor stavebního úřadu a územního plánování,jako úřad územního plánování
příslušný podle § 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (dále jen
"stavební zákon"),je pořizovatelem Územního plánu Bělá.V souladu s § 55 a za použití § 47 stavebního zákona
pořizovatel zveřejňuje
<br> návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Bělá v uplynulém období <.>
<br> Návrh zprávy o uplatňování ÚP Bělá v uplynulém období je zveřejněn v úplném znění na webových stránkách
města Světlá nad Sázavou :
<br>
www.svetlans.cz - Stavební úřad a územní plánování - Územní plánování a ÚAP - Územní plánování –
<br> Bělá – Zpráva o uplatňování
<br>
Dále je vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou,odboru stavebního
úřadu a územního plánování a na Obecním úřadě Bělá
<br>
<br> od 15.06.2021 do 15.07.2021 <.>
<br> Do 15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.Dnem doručení se
rozumí patnáctý den po vyvěšení této vyhlášky na úřední desce Městského úřadu Světlá nad Sázavou.K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,DiS <.>
referent odboru stavebního úřadu
a územního plánování
<br>
<br>
<br> Tato vyhláška se vyvěšuje po celou dobu,kdy běží uvedená lhůta pro seznámení se s návrhem <.>
<br> Úřední deska vyvěšeno dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sejmuto dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Webové stránky zveřejněno od:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> zveřejněno do:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>

Načteno

edesky.cz/d/4713563

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
26. 07. 2021
02. 07. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Bělá (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz