« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Výroční zpráva za rok 2020 zákona č.106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyrocni_zprava_zak._c106_1999_za_rok_2020.pdf (173.91 kB)
OBEC Volanice
<br>
VÝROČNÍ ZPRÁVA
<br> o činnosti Obce Volanice a jejich orgánů
<br> v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve
<br> znění pozdějších předpisů <,>
<br> za rok 2020
<br> 1.Počet podaných žádostí o informace
<br> V kalendářním roce 2020 byly u Obecního úřadu Obce Volanice podána 0 žádostí o poskytnutí informace podle zákona č <.>
106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
Obecní úřad Obce Volanice nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle § 15 odst.1 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném
přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 3.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Žádné odvolání podané nebylo <.>
<br> 4.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí
žádosti o poskytnutí informace
V kalendářním roce 2020 nebyly ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o
poskytnutí informace vydány žádné rozsudky soudů <.>
<br>
5.Přehled všech výdajů,které Obec Volanice vynaložila v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů
V kalendářním roce 2020 Obec Volanice nevynaložila výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle
zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,neuzavřela žádnou licenční ani
podlicenční smlouvu,neposkytla tedy výhradní licenci <.>
<br>
6.Počet stížností podaných podle § 16a zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších
předpisů,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
Proti postupu Obce Volanice a jejích orgánů nebyla v kalendářním roce 2020 podána žádná stížnost podle § 16a
zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve z...

Načteno

edesky.cz/d/4713550

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz