« Najít podobné dokumenty

Obec Hošťka - Návrh závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hošťka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu DSO Borsko za rok 2020 (1.18 MB)
Dobrovolný svazek obcí Borsko 348 02 BOR,Náměstí Republiky 1
<br> IČ: 59979715
<br> NÁVRH zÁvÉaečuÉr-ro účru oso Borsko ZA ROK 2020
<br> (5 17 zákona č.250i20008b <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů)
<br> 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů : za rok 2020
<br> (údaje v Kč)
<br> schválený rozpočtová [ upravený Í plnění k —]
<br> rozpočet opatření rozpočet 31.12.2020 !Trida 2 - nedaňové příjmy 1 000,00 0,00 1 000,00 44,45 Třída 4 - přijaté transfery 200 000,00 0,90 200 000,00 10925000 Příjmy celkem 201 000,00 0,00 201 000,00 10925000 Třída 5 - běžné výdaje 400 000,00 0,00 400 000,00 35 793.00 Výdaje celkem 400 000,00 0,00 400 000,00 36 793,00 [saldo : příjmy - výdaje -1 99 000,00 0,00 -1 99 000,00,72 457,00 Třída 8 - financováni fTřída & - financováni j 199 000,00 3 0,00 l 199 000.00 | -72 457,00 [financováni celkem | 199 000,00 | 0,00 l 199 000,00 ] -72 457,00
<br> Údaje o plnění roZpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Elor (výkaz FIN 2-12M- výkaz pro hodnocení
<br> plneni rozpočtu) <.>
<br> 2.Běžné účty k 31.12.2020 (údaje v Kč)
<br> ÍGe Money XXXX XXX u Tachova - běžný účet č.XXXXXXXXXíXXXX ] XXX 813,90 ] 3.Výsledek hospodaření za rok 2020( údaje v Kč) náklady celkem 77 245,00 výnosy celkem 123.161,48 výsledek hosoodařeni - zisk 45.916,48 4.Majetek k 31.12.2020 (údaje v Kč) brutto korekce netto [aktiva celkem 846 733.90 252 583,00 594 170,90 ] pasiva celkem 594 170,00
<br> Hospodaření s majetkem a další finanční operace jsou uvedeny ve výkaze Rozvaha,Výkaz zisků a ztrát a v příloze účetní závěrky.které jsou k nahlédnutí na Městském úřadě Bor <.>
<br> Inventarizace majetku a závazků byla provedena k 31.12.2020 dle zákona č.563! 1991 Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 0.27012010 Sb.o inventarizaci majetku a závazků dle plánu inventur na rok 2019.Nebyly zjištěny inventarizační rozdíly <.>
<br> 5.Přehled přijatých příspěv...

Načteno

edesky.cz/d/4713406


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Hošťka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz