« Najít podobné dokumenty

Obec Libníč - zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2021 (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Libníč.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24. 6. 2021 [0,21 MB]
„,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllllllllllllllllllllll JIHOCESKY KRAJ KUJCPGGSGJTL
<br> MUDr.XXXXXX XXXX XXXXXXX kraje
<br> U Zimního stadionu XXXX/X XXX XX České Budějovice
<br> České Budějovice 11.června 2021
<br> V souladu s š 40 odst.1 zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,v platném znění s v o I á v á m
<br> 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> na čtvrtek 24.června 2021 od 10:00 hodin <.>
<br> Zasedání se koná v sídle Krajského úřadu Jihočeského kraje,ul.U Zimního stadionu 1952/2,Ceské Budějovice,velký zasedací sál,2.podlaží <.>
<br> Hejtma Jihočes ého kraje
<br> Příloha: Návrh programu 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> identifikátor DS: kdib3rr tel: 386 720 111 IČQ: 70890650 e-podatelna: posta©kraj—jihocesky.cz fax: 386 359 069 DIC: CZ70890650
<br> Návrh programu 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 24.června 2021
<br> Zahájení
<br> Účetní závěrka Jihočeského kraje za rok 2020
<br> Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2020
<br> Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje za období od 13.5.do 3.6.2021
<br> Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje
<br> Zpráva o vyřizování dotazů,podnětů a připomínek členů zastupitelstva kraje
<br> Informace o jednání Rady Asociace krajů CR
<br> Individuální neinvestiční dotace z rozpočtu kraje na zajištění lékařské pohotovostní služby — rozhodnutí
<br> o poskytnutí dotace a schválení návrhu smlouvy '
<br> 9.Vyslání zástupce Jihočeského kraje na jednání valné hromady společnosti RERA a.s <.>
<br> 10.Návrh Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2021-2027
<br> 11.Koncepce environmentálního vzdělávání,výchovy a osvěty (EWO) Jihočeského kraje na období 2021 — 2030
<br> 12.5chválení realizace projektu „LIFE RIVER CONTINUUM“ v pozici přidruženého příjemce a jeho financování z rozpočtu Jihočeského kraje
<br> 13.Návrh dotace Jihočeského kraje na kofinancování akcí v rámci dotačního programu MZe 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastrukt...

Načteno

edesky.cz/d/4713387

Meta

Prodej   EIA   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Libníč      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz