« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva ze dne 14.6.2021
Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Bělá
<br> Usnesení z 13.zasedání zastupitelstva konaného dne 14.6.2021 usn.148 - 160
<br> v.!&.v: ra „ XXXXX XXXX Mgr.XXXX XXXXXXXX starosta místostarosta
<br> XXX/XX Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá s e h v a l uj e program jednání zasedání zastupitelstva městského obvodu s doplněním bodu : Rozpočtové opatření
<br> 149/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá 1) na základě vyjádření ověřovatelů zápisu Ing.Reginy Gogelové a XXXX Filipově s e h v a lu ] e zápis z 12.zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 22.3.2021
<br> 150/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá ] ) u r č uj e za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání: XXXX XXX Paličku & Mgr.Davida Krčmarského
<br> X ) s e b v a lu j e návrhovou komisi ve složení: XXX XXXXX XXXXX & slečna XXXXX XXXXXXXXXX
<br> XXX/XX Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá bere na vědomí
<br> zprávu o činnosti rady městského obvodu & úřadu městského obvodu za období 22.3.2021 do 14.6.2021
<br> 152/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za leden až květen 2021
<br> 153/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá bere na vědomí přehled rozpočtových opatření rady za období 22.3.2021 do 14.6.2021
<br> 154/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá
<br> 1 ) s e h v a l u j e
<br> účetní závěrku MOb Nová Bělá za rok 2020
<br> 2 ) s e b v a l u j e
<br> rozdělení hospodářského výsledku MOb Nová Bělá
<br> (převod výsledku hospodaření minulého účetního období na účet 432 ve výši + 3 135 066,76 Kč)
<br> 155/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá
<br> po projednání „Závěrečného účtu“ vč.„Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Městského obvodu“ za rok 2020 (hospodaření obvodu za rok 2020 s přebytkem ve výši 4 681 280,08 Kč)
<br> schvaluje
<br> souhlas celoroční hospodaření Městského obvodu Nová Bělá za rok 2020 a to bez výhrad
<br> 156/13 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá
<br> schvaluje
<br> V souvisl...

Načteno

edesky.cz/d/4712895

Meta

Rozpočet   Pronájem   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz