« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 31.5.2021 Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 28.5.2021 Jednání zastupitelstva obce v roce 2021 Jednání ZO 2.6.2021 Mimořádná opatření MZ ČR ze dne 24.5.2021 Novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR ze dne 21.5.2021 Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Týnecko 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
2_Svazek_obc�_T�necko_inventariza�n�_zpr�va_2020.pdf
<br>
Svazek obcí Týnecko,Masarykovo nám.č.1 <,>
<br>
281 26 Týnec nad Labem
<br>
Inventarizační zpráva 2020
<br>
Vyřizuje: XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br>
Email: vancurova@tynecnadlabem.cz
<br>
Tel.: 321 781 100
<br>
IČO: 68999666
<br>
Předmětem inventarizace byl tento majetek:
<br>
STAV MAJETKU:
<br>
Samostatné movité věci a soubory věcí - internetizace
<br>
022 0000 2 361 997 Kč
<br>
FINANČNÍ PROSTŘEDKY:
<br>
Účet 231 XXXX
<br>
Běžný účet u KB č.ú.: 27-4397500297/0100 3 788 809,09 Kč
<br>
Běžný účet u ČS č.ú.: 434216319/0800 7 400,40Kč
<br>
Odběratelé
<br>
311 0000 2 999 587,-- Kč
<br>
Dodavatelé
<br>
321 000 0,--Kč
<br>
Závazky za zaměstnanci / mzda 12/2020/ :
<br>
331 0030 850,-- Kč
<br>
Závazky srážková daň / 12/2020/:
<br>
342 0020 150,--Kč
<br>
<br>
<br> Jiné závazky
<br>
378 0030 350,-- Kč
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> - zákonné pojištění - 12/2020 100,-- Kč
<br>
- vrácená platba Lišková věcné břemeno 250,--Kč
<br>
JMĚNÍ:
<br>
Jmění účetní jednotky
<br>
401 0000 2 243 685,60 Kč
<br>
Transfery na pořízení dl.majetku
<br>
403 0000 201 838,87 Kč
<br>
Oceňovací rozdíly při prvním použití
<br>
406 0000 - 20 442 639,- Kč
<br>
Nerozdělený zisk,ztráta
<br>
432 0000 25 084 891,37 Kč
<br>
Jiný drobný nehmotný majetek
<br>
901 0000 38 632,- Kč
<br>
Inventarizace byla provedena ve dne 15.12.2020 – 15.2.2021 inventarizační komisí
<br>
ve složení:
<br>
Předseda IK: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br>
Členové IK: Bc.Baroch Lukáš-
<br>
XXXXX XXXXXXXXX
<br>
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br>
Kolegium starostů obcí schválilo tento zápis na své schůzi dne: ………………………………… <.>
<br>
Sestavila XXXXXXXX XXXXXXXXX ….………….……………………………………………………………………
<br>
Podpisy členů IK:………………………….<.> …………………………………………………………………………….<.>
<br>
Předseda SOT : …………………………………….………………………………………………………………………
<br>
<br>
<br> V Týnci nad Labem 31.1.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
7_Audit_Svazku_obc�_T�necko_za_rok_2020.pdf
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<b...

Načteno

edesky.cz/d/4712036

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Krakovany
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
16. 09. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz