« Najít podobné dokumenty

Obec Kosice - Pocidlinsko- Závěrečný účet 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kosice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
<br>
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2020
<br> v užším rozsahu (v Kč)
<br> sestavený ke dni 17.05.2021
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 04822968
<br> název Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
<br> ulice,č.p.Nepolisy 75
<br> obec Nepolisy
<br> PSČ,pošta 503 63
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 734 616 990
<br> E-mail pocidlinsko@seznam.cz
<br> www stránky www.svazekpocidlinsko.cz
<br>
<br>
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
<br>
<br> II.PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
<br>
<br> III.ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ
<br> Přezkoumání hospodaření bylo provedeno Krajským úřadem Královéhradeckého kraje na základě
písemné žádosti svazku v souladu s ust.§ 42 odst.1,zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Při přezkoumání hospodaření za rok 2020 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst.3 písmeno
a) zákona č.420/2004 Sb.) <.>
<br>
Návrh Závěrečného účtu v plném znění včetně všech příloh je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu <.>

Načteno

edesky.cz/d/4711946


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kosice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz