« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice a navazující částech sousedícího katastrálního území Třebnice u Domažlic

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice anavazující částech sousedícího katastrálního území Třebnice u Domažlic (258.23 kB)
1 / 1
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice
<br> Haltravská 438,Týnské Předměstí,344 01 Domažlice
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 208550/2021
Spisová značka: 2RP7500/2013-504202/04/02
<br> Vyřizuje.: Ing.XXX XXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: j.kaiser@spucr.cz
<br> Datum: 8.6.2021
<br>
<br>
<br>
<br>
Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice a
navazující částech sousedícího katastrálního území Třebnice u Domažlic
<br> Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,Pobočka Domažlice (dále jen „pobočka“) jako příslušný správní úřad
podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů,ve
znění pozdějších předpisů a podle ust.§ 19 zákona č.139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových
úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),oznamuje účastníkům řízení,že v souladu s ust.§ 11
odst.1 zákona je,počínaje dnem 16.6.2021,možno po dobu 30 dnů tj.nejpozději do 16.7.2021 nahlédnout do
zpracovaného a vystaveného návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Domažlice a
navazujících částech katastrálního území Třebnice u Domažlic.Návrh je vystaven k nahlédnutí na pobočce
(kancelář č.25) a na Městském úřadě v Domažlicích (oddělení správy majetku v úředních hodinách) <.>
<br> Účastníci řízení mají v této době poslední možnost uplatnit k vystavenému návrhu své námitky
a připomínky u pobočky <.>
<br> K později podaným námitkám a připomínkám se dle ust.§ 11 odst.1 zákona nepřihlíží <.>
<br> Po uplynutí výše uvedené doby svolá pobočka závěrečné jednání (§ 11 odst.3 zákona),na kterém zhodnotí
výsledky komplexních pozemkových úprav v katastrálním území katastrálním území Domažlice a navazujících
částech...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz