« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Výběrové řízení - finance a rozpočet - UMOb Jih

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výběrové řízení - finance a rozpočet - UMOb Jih
Statutární město Ostrava
<br> Městský obvod Ostrava-Jih Výbě TOVé řízení
<br> úřad městského obvodu Oznámení výběrového řízení č.17/2021
<br> Statutární město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Horní 791/3,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka na odbor financí a rozpočtu
<br> S náplní práce: ekonom/ka na odboru financí a rozpočtu — zaměstnanec zajišt'uje činnosti na svěřeném úseku rozpočtu městského obvodu a plní funkci správce rozpočtu v rámci řídící kontroly dle zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě,ve znění pozdějších předpisů,a to zejména:
<br> - pňpravuje podklady potřebné pro sestavování a schvalování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
<br> - ověřuje iinanční krytí výdajů rozpočtu <,>
<br> - zabezpečuje hospodaření podle rozpočtu,sleduje jeho čerpání a plnění <,>
<br> - zabezpečuje činnosti spojené s prováděním změn rozpočtu a návrhem rozpočtových opatření <,>
<br> - zpracovává podklady k rozborům hospodaření a podílí se na sestavování závěrečného účtu <,>
<br> - pňpravuje podklady pro rozhodování orgánů městského obvodu <,>
<br> - spolupracuje pň tvorbě a sledování změn rozpočtu ve vztahu k příspěvkovým organizacím <,>
<br> - zajišťuje ekonomickou podporu pro hnancování projektů spolutinancovaných z EU apod <.>
<br> Platová třída: 10 v souladu s nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (21 260,- Kč — 31 240,- Kč podle délky uznané praxe); možnost postupného pňznání osobního příplatku v souladu s g 131 zákona č.262/2006.Sb <.>,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava
<br> Počet obsazovaných míst úředníků: pracovní poměr na dobu určitou — zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou <.>
<br> Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
<br> Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.312/2002 Sb <.>,o ú ednících územních samosprávních celků,ve znění pozdějších předpisů
<br> Pož...

Načteno

edesky.cz/d/4711513

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz