« Najít podobné dokumenty

Obec Krakovany - Rozpočtové opatření č. 3/2021 NOVÉ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Krakovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
OBEC KRAKOVANY
<br> Rozpočtového opatření č.3
<br> Rozpočtové opatření vypracovala účetní obce Martina Doudčrová.Rozpočtové opatření je třeba provést z důvodu příjmu dotace z MZe ČR na navýšení
<br> kapacity vodojemu,příjem kompenzačního bonusu za rok 202121: státního rozpočtu,úpravy
<br> jednotlivých položek paragrafů vyplívajících z chodu obce.Schválený rozpočet se upraví
<br> následovně:
<br> Příjmy:
<br> Účet Paragraf položka MD DAL
<br> 231 Inv.dotace od MZe Čí- vodovod 4216 1 613 000,-
<br> 231 Kompenzační bonus -stám1 ropočet 41 11 02 93037 36 075,13
<br> 231 Věcné břemeno jednorázové 6171 2119 8 000,—
<br> 231 Daň zLřij.Fyz.osob 1111 75 000,-
<br> 231 Daň DPH 1211 57 924,87
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> CELKEM ] 790 000,—Kč
<br> Výdaje :
<br> Účet paragraf položka MD DAL
<br> 231 2310 — vodovod investice 6121 1 613 000,- 5169 služby 15 000,- 5171 opravy 20 000,—
<br> 231 3341 mistrů“ rozhlas 5171 udržba 20 000,-
<br> 231 3399 kultura 5171 udržba
<br> 231 3421 volný čas mládeže 5169 Služby 6 000,— 5171 oprava -6000,—
<br> 231 3631veřejné osvětlení 6121 investice 85000,-
<br> 231 6171 obecní úřad 5021 odměna 12 000,- 5137 DDHM 10 000,- 5222 - aispčvek 15 000,-
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> 231
<br> CELKEM
<br> ] 790 000,-Kč
<br> Rozpočet po rozpočtovém opatření č.3 bude i nadále schodkový.Na straně příjmů bude 14 091 548 -Kč,na straně výd_aj£l ve výši 3231 048 -Kč <.>
<br> Původní rozpočet být ve výši příjmů 11 732 500,-Kč,na straně výdaiů ve gýši 21 872 000,-Kč <.>
<br> Vypracovala: dne: 3.6.2021 M.Douděrová — účetní obce
<br> 20 schválilo Rozpočtové opatření č.3/202l na svém jednání den 2.6.2021 <.>
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX M
<br> Zveřejněno : X.X.XXXX

Načteno

edesky.cz/d/4711204


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Krakovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz